Satellitbaseret kontrol og Landbrugstyrelsens nye app

Landbrugsstyrelsen har lanceret en app som skal bruges til besvarelse af høringsbreve ifm. den satellitbaserede kontrol og eventuelt røde marker fra 11. oktober til 25. oktober

Ny elev hos vestjysk

Jonas Saaby Jespersen er pr. 1. september 2020 ansat som revisorassistentelev hos vestjysk.

Åbent Landbrug

Åbent Landbrug bliver i år en smule anderledes, end du måske er vant til.

Tilskud til byggeri af kvægstalde

Der er nu åbnet for tilskudspuljen modernisering af kvægstalde 2020. Der kan søges om tilskud til nybyggeri og tilbygninger.

Erfa-gruppe for landmænd, der rammes af forbuddet mod at gøde, sprøjte og omlægge §3-arealer

Landbrug & Fødevarer vil nedsætte en erfagruppe for landmænd, der rammes af forbuddet. Formålet med den nye erfa-gruppe er at sikre en tæt dialog mellem de berørte landmænd og Axelborg i forhold til de kommende indsatser på området.

Vestjysk TV & video

Tilbage til toppen