Pas på ved spuling af dræn

Det er vigtigt at præcisere reglerne for spuling af dræn og oprensning af grøfter: Du må vedligeholde egne dræn og grøfter. Hvis grøfterne skal graves op, eller drænene skal spules, fordi de er fyldt med okker og aflejringer, må vandet ikke ledes ud i åen. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Få overblik over dit §3-areal på en let måde

Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, mens du er i marken.

Vestjysk vil have el-motorvej i jorden

Den kommende el-motorvej ned gennem Vestjylland til transport af den øgede energiproduktion skal graves mest muligt ned i jorden. Også selv om det er billigere at opføre nye kæmpemaster til […]

Afhorning af økologiske kalve

Hvis du som økolog ønsker at afhorne kalve, skal der være søgt om dispensationsansøgning for afhorning af Økologiske kvægbesætninger

Tallene viser vejen hos smågriseproducent

Ole og Inger Kjær i Ølstrup har fået handlefrihed gennem topresultater. Ole Kjær elsker at være svineproducent og går forrest i arbejdet i stalden, uanset om det er aften eller […]

Vestjysk TV & video

Tilbage til toppen
Tilmelding