Valgmøde

Hvem skal være den næste 1. viceformand i Landbrug & Fødevarer? - Alle aktive medlemmer af landboforeningerne i Region Midtjylland inviteres til at møde kandidaterne.

Fremtidssikring af BBR – Vestjysk tilbyder at hjælpe med opdatering

Der er kommet nye regler vedrørende detaljeringsgraden af registrering i BBR, og det er vigtigt for dig, at dine oplysninger er opdateret

Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områderne Skjern Å og Borris Hede

Miljøstyrelsen har åbnet op for en ny ordning, der giver tilskud til permanent ekstensivering af drift i Natura 2000 områder. Formålet med ordningen er at sammenbinde og beskytte naturområder mod […]

Her kan du læse vestjysks høringssvar til justeringen af Natura2000-områderne.

Vestjysk har haft fokus på de nye udpegninger og har kommenteret på nogle problempunkter i udpegningsgrundlaget og i udpegningerne.

Vestjysk TV & video

Tilbage til toppen