Opfølgningskursus for sprøjteførere

Dato: 06-11-2018

Dette kursus er fuldtegnet – ring på tlf. 9680 1200 hvis du vil skrives på venteliste

Det er tid for

– opfølgningskursus for sprøjteførere

I lighed med tidligere år arrangerer Vestjysk Landboforening det lovpligtige opfølgnings-kursus for sprøjteførere.

Formålet med kurset er, at sprøjteførerne bliver bedre til at bruge sprøjten og kemikalierne korrekt samt at passe på sig selv og miljøet.

Kurset indeholder ligeledes nyt om regler og lovgivning inden for området. På kurset vil der være teori, som underviserne gør forståeligt og anvendeligt i praksis.

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på sprøjte-/opfølgningskursus i 2014, er det derfor nu tid til opfølgning.

Det er DIT ansvar, at DIT sprøjtebevis/-certifikat er gyldigt.

Vestjysk Landboforening arrangerer et kursus

tirsdag den 6. november 2018 (holdnr. 461301VJL45/1-18)

Kurset er et AMU-kursus i samarbejde med Dalum Landbrugsskole og tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk og det pågældende holdnummer

Program

09.00 Kaffe og velkomst

09.15 Sprøjtekendskab og teknik v/planterådgiver Henrik Clement

  • Sprøjteteknik
  • Dyser
  • Sprøjtetyper

10.45 Plantebeskyttelsesmidler v/planterådgiver Leo Bajlum

12.15 Frokost

13.00 Lovgivning

  • Oplysninger på etikette v/planterådgiver Leo Bajlum

13.30 Nye bekæmpelsesmidler og IPM v/planterådgiver Henrik Clement

  • Virkemåde
  • Risiko for resistensudvikling

14.30 Kaffe

14.45 Behandlingsstrategier og IPM v/planterådgiver Henrik Clement/Leo Bajlum

  • Nye/mere betydende skadegørere
  • Beslutningsstøtte

16.30 Afslutning

Pris

AMU-kursus                                           kr. 118,00
Forplejning og materialer                    kr. 690,00
Pris i alt:                                                  kr. 808,00

Arrangør: Planterådgivningen

Tilbage til toppen