Sprøjteopfølgningskursus

Dato: 29-10-2019

Sprøjteopfølgningskursus (holdnr. 461301VJL44/1-19)

– den 29. oktober 2019 kl. 09.00-16.30 hos vestjysk, Herningvej 3, Ringkøbing

I lighed med tidligere år arrangerer vestjysk det lovpligtige opfølgningskursus for sprøjteførere – et AMU-kursus i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du sidst været på sprøjte-/opfølgningskursus i foråret 2016, efteråret 2015 eller tidligere, er det atter tid til opfølgning.

På kurset bliver du bl.a. opdateret med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, plantebeskyttelse, skadegørere samt regler og lovgivning inden for området. På kurset vil der være teori, som underviserne gør forståeligt og anvendeligt i praksis.

Pris

Kurset koster i alt kr. 814. (Kr. 124 i AMU-gebyr og kr. 690 for kursusmaterialer og forplejning).

Har du en anvendt videregående uddannelse koster kurset kr. 1.620. (Kr. 930 i AMU-gebyr og kr. 690 for kursusmaterialer og forplejning). Hele beløbet bliver opkrævet af vestjysk.

Såfremt du er berettiget hertil, kan du søge om VEU-godtgørelse samtidig med tilmeldingen.

Tilmelding – samt evt. ansøgning om VEU-godtgørelse

Skal ske på www.efteruddannelse.dk og det pågældende holdnummer 461301VJL44/1-19. Se evt. vejledning hertil.

 

Tilbage til toppen