Budgetter

Arbejdsområder
Etablering, erstatningssager, hard-core kvægrådgivning
Arbejdsområder
Gårdråd, etablering
Specialer:
Indkøb foder, Shredlage/Fibertech
Arbejdsområder
Grovfoder - Jordbearbejdning
Arbejdsområder
Bedrifts- og investeringsstrategier
Etableringsstrategi og proces
Budget og opfølgning samt regnskabsanalyser og handlingsplaner
Specialer:
Svineproduktion
Salgsafgrøder
Strategi
Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Kvægproduktion, driftsbudget, Agro Markets, YJ lån, Tværfagligt teamprofit, FMS
Arbejdsområder
Rådgivning vedr. strategi, investering, finansiering, budgetter.
Specialer:
Driftsøkonomisk rådgivning - kvæg
Arbejdsområder
Kvægproduktion, Driftsbudget
Arbejdsområder
Budgetter og budgetkommentarer

Tilbage til toppen