Marknyt – Online

31. juli 2020

1.maj – 31. juli:                             Slåning af brak og MFO-bræmmer er forbudt. 1. august – 25. oktober:               Brak skal slås mindst en gang. 1. juni – 25. oktober:                   Græsarealer […]

Læs mere her
31. juli 2020

De godkendte arter til brug som efterafgrøder er: Korsblomstrede afgrøder Vårbyg, havre og rug Rent græs uden kløver Honningurt Cikorie Frøgræs der efter høst fortsætter som efterafgrøde Olieræddike har været […]

Læs mere her
31. juli 2020

Ved etablering i perioden 21. august til 7. september 2020 reduceres N-kvoten for planperioden 2020/2021, for at kompensere for efterafgrødernes nedsatte kvælstofreducerende effekt. Pligtige og husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder kan, […]

Læs mere her
31. juli 2020

Permanente græsarealer og græs i omdrift, skal slås mindst en gang hvert år eller afgræsses. For at kunne søge på permanente græsmarker skal de være så tørre, at det er […]

Læs mere her
31. juli 2020

Den generelle frist for etablering af efterafgrøder er den 1. august. Dog kan korsblomstrede arter, honningurt, rug, vårbyg og havre sås indtil d. 20. august uden kvælstoftræk. Hvis det ønskes […]

Læs mere her
31. juli 2020

Det er nu tid til at overveje, hvilken metode man ønsker at bruge til etablering af vinterraps. Det er vigtigt, at rapsen bliver godt etableret. Hvis ikke vejret tillader ordentligt […]

Læs mere her
31. juli 2020

Med udsigt til varierende vejrudsigt og flere steder våde og kolde jorde, kan det blive aktuelt med crimpning af korn og hestebønner. Det kan være et udmærket alternativ i stedet […]

Læs mere her
31. juli 2020

Der kan generelt etableres gode kløvergræs marker ved udlæg i sensommeren, og umiddelbart foretrækkes denne metode frem for udlæg i renbestand om foråret. På husmus- og lavbundsarealer anbefales det dog […]

Læs mere her
15. juli 2020

Korn skal lægges jævnt i lageret, så der ikke er vådt korn i den ene side og tørt i den anden side. Luft finder altid den nemmeste vej. Ved vandindhold […]

Læs mere her
15. juli 2020

Nedvisning af korn før høst, bør generet kun udføres når der er behov. Det vil sige, når der er meget ukrudt der skal bekæmpes. Vi fraråder at lave en standart […]

Læs mere her
Tilbage til toppen