Marknyt – Online

17. august 2018

Den generelle frist for udlæg af alle typer efterafgrøder er udsat fra 20. august til 3. september. Efterafgrøder som skal sås nu, anbefaler vi, at etablere så hurtigt som muligt […]

Læs mere her
17. august 2018

Det er kun tilladt at anvende flydende husdyrgødning indtil 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer og på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På arealer med frøgræs […]

Læs mere her
17. august 2018

Skal du have taget jordprøver inden næste vækstsæson, må du meget gerne bestille allerede nu. Vi forsøger at tage så mange prøver som muligt her i efteråret, hvor der normalt […]

Læs mere her
17. august 2018

I normale år vil kvik og andet rodukrudt, som gråbynke, agersvinemælk og agertidsel, være i genvækst 3-4 uger efter høst. Når kvik har 3-4 blade er der nok at sprøjte […]

Læs mere her
17. august 2018

Så kom regnen og den høje luftfugtighed. Der ses stadig ikke meget skimmel, men nu er forholdene til udvikling absolut til stede. Meldinger går på, at der er set primærangreb […]

Læs mere her
16. august 2018

Generelt er der ikke behov for at gøde vintersæd om efteråret. Arealer eksponeret for kraftig manganmangel, meget lave fosfortal eller arealer med lav kvælstofforsyning, f.eks. efter nedmuldning af store mængder […]

Læs mere her
16. august 2018

Tidspunktet for såning af vintersæd varierer afhængig af forholdene. På klægjordene vil det være fornuftigt at så i starten af september, hvis jorden er tjenlig. På sandjorde vil vi normalt […]

Læs mere her
16. august 2018

Flere har bemærket halmen i år rent fysisk er meget forskelligt afhængig af jordtypen og vandmængden. Vi har derfor indsendt 4 prøver af konventionel vårbyghalm til analyse, for at se […]

Læs mere her
16. august 2018

Hvis der er solgt handelsgødning fra en bedrift til en anden i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018, så skal det indberettes til NaturErhvervstyrelsen via Leverandørregisteret. Fristen er […]

Læs mere her
16. august 2018

Der er nu, der skal etableres kløvergræs, hvor det skal ske i sensommeren. På husmus- og lavbundsarealer anbefales det at lægge græs ud om foråret. I første halvdel af august […]

Læs mere her
Tilbage til toppen