Marknyt – Online

10. oktober 2019

1. august – 15. marts: Er det tilladt at klippe læhegn. 14. oktober: Frist for udbringning af flydende husdyrgødning til fodergræs og vinterraps. Fristen er forlænget med 2 uger. 14. […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Der er årets gennemsnitlige udbyttetal for en række vårbygsorter fra 9 forsøg rundt i landet. Der er vist resultater fra forsøget i Vemb for at vise, hvad sorterne har præsteret […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Det er nu sprøjtejournalen for perioden fra efterår 2018 til høst 2019 skal indberettes! Sørg for at have opdatere din sprøjtejournal i tilfælde af kontrol og send den til din […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Resultaterne fra denne uge, på vandprocent i kerner og tørstofprocenten i kolber, i sorten Yucon, sået d. 27/4 fra Hee. Selvom der nu kan findes ”Black Spot” på kernerne, så […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Brakmarker, der skal dyrkes vårsæd i til forået, må først nedvisnes fra d. 1. januar.  

Læs mere her
10. oktober 2019

Efterafgrøder må destrueres 8 uger efter såning (undtagen efterafgrøder i majs). Er der søgt om udskudt høst på MFO-græsudlæg kan disse først destrueres d. 29. oktober. Husk hvis efterafgrøder er […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Som hovedregel er der forbud mod jordbearbejdning efter høst i efteråret. Perioderne med forbud mod jordbearbejdning variere på baggrund af jordtypen: På JB 1-4: Forbud fra høst til 1. februar. […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Er sprøjtearbejdet for i år færdiggjort? Eller skal der tildeles mere mangan eller Kerb? Hvis man er færdig med de opgaver, så er det tid at gøre sprøjten vinterklar. Første […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Det er nu ved at være sidste chance for at bruge Belkar. Det er nu ved at være så koldt, at virkningen bliver for ringe. Når temperaturen er på ca. […]

Læs mere her
10. oktober 2019

Tilvæksten i roer er begrænset efter midten af oktober. Derfor bør optagningen ikke udsættes unødigt. Er føret godt i marken sidst i oktober, er det oplagt at tage roerne op. […]

Læs mere her
Tilbage til toppen