Marknyt – Online

14. oktober 2021

Efterafgrøderne må destrueres (nedvisnes eller nedpløjes) fra d. 20. oktober – bortset fra efterafgrøder i majs og græsudlæg som indgår i 80 %-reglen på undtagelsesbrug. Hvis der er søgt om […]

Læs mere her
14. oktober 2021

Er sprøjtearbejdet færdiggjort for i år eller skal der tildeles mere mangan eller Kerb? Er man færdig med alle sprøjteopgaver, er det tid at gøre sprøjten vinterklar. Første del er […]

Læs mere her
14. oktober 2021

Resten af året arrangerer SEGES 10 spændende webinarer, som du kan følge med i hver uge + en særlig juleudgave. Det er startet d. 7. oktober og du kan stadig […]

Læs mere her
14. oktober 2021

Behovet for tilførsel af mangan i dette efterår ligger på et normalt niveau. Vinterbyg er mere følsom for manganmangel end vinterhvede og -rug. Vinterraps har normalt ikke behov for tilførsel […]

Læs mere her
14. oktober 2021

I tidligt såede marker behandlet for nogen tid siden, kan det være aktuelt at følge op med en supplerende behandling. Det gælder især i hvede med meget græsukrudt. Her kan […]

Læs mere her
12. oktober 2021

Kernemajs høstes når den sorte plet er synlig (se billede) og vandprocenten er max 40 %. Kernemajs er typisk høstklar  3-4 uger senere end helsæd. Fra midten af oktober falder […]

Læs mere her
12. oktober 2021

1. august – 25. oktober: Brak skal slås mindst en gang. 1. juni – 25. oktober: Græsarealer i omdrift og permanent græs, skal slås mindst en gang eller afgræsses for […]

Læs mere her
12. oktober 2021

Kerb er et godt middel mod græsser, der spirer fra frø og spildkorn. Kerb 400 SC må bruges i november og december. Jordtemperaturen er nu så lav at det kan […]

Læs mere her
12. oktober 2021

11. oktober blev de marker, der ikke har opfyldt aktivitetskrav, ”røde” og landmanden vil modtage et høringsbrev. Er man uenig i afgørelsen, eller kan man nå at slå arealet, kan […]

Læs mere her
12. oktober 2021

Det er nu sprøjtejournalen for perioden fra efterår 2020 til høst 2021 skal indberettes. Sørg for at have opdateret din sprøjtejournal i tilfælde af kontrol og send den til din […]

Læs mere her
Tilbage til toppen