Marknyt – Online

20. december 2021

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at de er begyndt at udbetale tilskud til pleje af græs ordninger og økologisk arealtilskud. De oplyser desuden, at udbetaling af støtte til Målrettet kvælstofregulering også […]

Læs mere her
20. december 2021

Der er de seneste dage meldt to konkrete ting ud, om den nye landbrugsreform, der starter i 2023. Det er vedrørende betalingsrettigheder og støtte til unge jordbrugere. Betalingsrettigheder Betalingsrettighederne afskaffes […]

Læs mere her
9. december 2021

1. august – 15. marts: Det er tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Jordbehandling tilladt på JB 7-9. 20. oktober: Pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes. Pligtige efterafgrøder i majs […]

Læs mere her
9. december 2021

I tabellen er der opstillet de sorter, der har klaret sig bedst i forsøgene. Majs vælges i første omgang ud fra sortens tidlighed. – Inde i landet og til kolde […]

Læs mere her
2. december 2021

Udbetalingerne af grundbetaling, grøn støtte og unge landbrugere er i år startet d. 1. december og udbetales løbende. De øvrige ordninger Pleje af græs støtte, Økologisk Arealtilskud, målrettet kvælstofregulering mv. […]

Læs mere her
24. november 2021

vestjysk tilbyder i 2022 en ERFA-gruppe omkring præcisionsjordbrug. Gruppen er rettet mod landmænd og maskinstationer. Til møderne vil der deltage både planterådgivere, SEGES-konsulenter og maskinfolk, for at hjælpe jer bedst […]

Læs mere her
23. november 2021

1. august – 15. marts: Det er tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Jordbehandling tilladt på JB 7-9. 3. december: Frist for søgning af nye 5-årige tilsagn til pleje af […]

Læs mere her
23. november 2021

Kerb 400 SC må bruges i november og december, og jordtemperaturen er nu så lav, at det bør bruges, når det er muligt. Der bruges 1-1,25 l/ha. Vær dog opmærksom […]

Læs mere her
Tilbage til toppen