Marknyt – Online

16. august 2019

1. juni – 15. september skal græsarealer i omdrift og permanent græs slås mindst 1 gang eller afgræsses for at overholde betingelserne for udbetaling af grundbetaling. 11. juni – 30. […]

Læs mere her
16. august 2019

Ansøgningsfristen løber indtil 17. september 2019 Med denne tilskudsordning kan du søge tilskud til rydning af et tilgroet areal samt til at forberede arealet til afgræsning. Du kan fx søge […]

Læs mere her
16. august 2019

På vestjysk markedsplads kan du købe/sælge foder, maskiner, rettigheder m.m. samt forpagte jord eller bortforpagte jord. Du finder markedspladsen på vores hjemmeside www.vestjysk.dk under ”nyttige links”. Se billedet. Handlen på […]

Læs mere her
16. august 2019

I normale år vil kvik og andet rodukrudt, som gråbynke, agersvinemælk og agertidsel, være i genvækst 3-4 uger efter høst. Når kvik har 3-4 blade er der nok at sprøjte […]

Læs mere her
16. august 2019

Sørg for at få etableret alle de efterafgrøder, der er mulighed for senest 20. august, for at få mest muligt ud af dem som kvælstofopsamlere. Hvis etableringen ikke kan nås […]

Læs mere her
16. august 2019

Det er kun tilladt at anvende flydende husdyrgødning indtil 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarealer samt på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. På arealer med frøgræs […]

Læs mere her
16. august 2019

Husk at bruge dit registreringsværktøj Farmtracking – også i høst – til registrering af udbytter, men også pletter med ukrudt, hvis det ikke er gjort endnu. Registrer også gerne lejesæd […]

Læs mere her
16. august 2019

Det fugtige vejr vi har i øjeblikket vanskeliggør høsten meget. Udover lejesæd og nedknækning af vårbygmarker, ser vi nu hvedemarker der begynder at drysse. Der er også nogle rug og […]

Læs mere her
16. august 2019

Der er endnu ikke kommet dispensation til ludning af halm i 2019, og den kan i år tidligst træde i kraft 20. august, så vi ved ikke om den kommer […]

Læs mere her
16. august 2019

I tabellen ses forholdstal for udbytter i vinterrapsorter. Det er gennemsnit af 6 forsøg, der ligger rundt i landet. Højde ved høst og lejesæd er også tal fra 2019.

Læs mere her
Tilbage til toppen