Marknyt – Online

1. februar 2019

Dette er første opslag af MarkNyt 2019. Vi udsender nyhedsbrevet ca. 25 gange om året, mest i sæsonen, hvor der kommer aktuelle nyheder om dyrkning af jorden indenfor salgsafgrøder, grovfoder, […]

Læs mere her
1. februar 2019

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 3. november: Pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes. Pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 […]

Læs mere her
1. februar 2019

Selvom kalenderen siger januar, er det ved at være tid til at forberede forårets komme. Det betyder også, at det så småt er tid til at udtage jordprøver i marker, […]

Læs mere her
1. februar 2019

Fjerkræ- og minkbedrifter bliver særligt hård ramt af skærpet fosforlofter, hvor fosfor loftet sænkes fra 43 til 30 kg P pr ha. Det gælder f.eks. oplandet til Stadil Fjord. For […]

Læs mere her
1. februar 2019

Fra 1. februar er det igen tilladt at udbringe handels- og husdyrgødning. På sandjord udbringes gylle så vidt muligt til etablerede afgrøder med tidlig vækststart, hvis det kan udbringes uden […]

Læs mere her
1. februar 2019

Så starter ansøgningsrunden om målrettet kvælstofregulering, hvor der er et tilskud på 529 kr/ha. I år kan der både søges til efterafgrøder og alternativer, som f.eks. tidlig såning og reduktion […]

Læs mere her
1. februar 2019

Manganmangel kan optræde overraskende tidligt i vækstsæsonen. Dagene bliver længere og solen begynder at få magt. Vintersædens blade modtager en masse sollys og varme, men kan ikke rigtig bruge det […]

Læs mere her
1. februar 2019

Det er nemt at korrigere for foder i en minkproduktion, og derved måske få mulighed for at reducere harmoniarealet. Hvis der har været færre hvalpe end 5,38 pr. årstæve, som […]

Læs mere her
1. februar 2019

Vi har skiftet laboratorie til Eurofins. Vi glæder os til samarbejdet med vores nye samarbejdspartner. Det betyder også at de gamle plast bøtter ikke længere kan bruges. Skulle du have […]

Læs mere her
1. februar 2019

Husk at indberette oppumpede vandmængder fra 2018 senest 1. februar 2019. – der skal også indberettes, selv om du ikke har benyttet boringen. Du har modtaget brev fra kommunen med […]

Læs mere her
Tilbage til toppen