Marknyt – Online

10. april 2019

Alm. rajgræs til frø For at kunne levere en ren frøvare, og dermed undgå unødige renseomkostninger, er det nødvendigt med en effektiv bekæmpelse af betydende ukrudtsarter. I alm. rajgræs er […]

Læs mere her
10. april 2019

Tørstofprocenten i grovfoderet kan variere rigtig meget afhængig af vejret. Er vejret højt og klart evt. med en god, kraftig østenvind, udtørrer grovfoderet i stakken, og tørstofprocenten vil være langt […]

Læs mere her
10. april 2019

I kløvergræs er bekæmpelsesmulighederne begrænset, da  Harmony SX ikke bør anvendes i april – juni pga. risiko for vækststandsning af græsset. Skræppe og andet rodukrudt kan evt. holdes nede ved […]

Læs mere her
10. april 2019

Så er forårsarbejdet gået i gang, og hvad er det, der afgør om gylle skal ud før eller efter etablering af vårsæd? Det er almindeligt og fornuftigt at nedfælde gyllen […]

Læs mere her
10. april 2019

En del har i den seneste uge modtaget et brev i e-boks vedr. erklæring om de minimis støtte modtaget i perioden 2007-13. Det er bedrifter, som har en vandboring. Det […]

Læs mere her
10. april 2019

Her nedenfor ser du et eksempel på en korrekt udført sprøjtejournal, når der er anvendt afdriftsreduktion. Er der ikke anvendt afdriftsreduktion, skal du blot holde den afstand, der er anført […]

Læs mere her
10. april 2019

Mange vinterbyg marker er nu i stadie 31- 32. Vi finder rust i mange vinterbygmarker, så det er en god ide at gå ud og kigge efter gule pustler. Skadestæskelen […]

Læs mere her
10. april 2019

Vandunderskuddet i vintersæd, er på ca. 20 mm. her d. 9. april. Den 14. april forventes der et vandunderskud på ca. 26 mm. Temperaturen og fordampningen er lav, men man […]

Læs mere her
10. april 2019

15. marts – 1. august er det ikke tilladt at klippe læhegn. Fra 1. marts til 1. juni er det tilladt at pløje græsarealer i omdrift på kvægbrug, der benytter […]

Læs mere her
Tilbage til toppen