Marknyt – Online

18. december 2018

Husk at indberette oppumpede vandmængder fra 2018 senest 1. februar 2019. – der skal også indberettes, selv om du ikke har benyttet boringen. Du har modtaget brev fra kommunen med […]

Læs mere her
18. december 2018

Hvis der skal bruges Kerb 400 SC i vinterraps til bekæmpelse af græsukrudt, så er det ved at være sidste chanche. Kerb 400 SC er tilladt at bruge i november […]

Læs mere her
18. december 2018

Mangan skal tilføres marker, hvor der er erfaring for, at der er behov. Der køres, fra kornet har 3-4 blade. Der er set manganmangel i år, men der skal køres, […]

Læs mere her
18. december 2018

I 2019 kan der igen søges om tilskud til frivillige målrettede efterafgrøder. De sidste 2 år har tilskuddet været 700 Kr./ha, men i 2019 er beløbet reduceret til 529 kr./ha. […]

Læs mere her
18. december 2018

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 3. november: Pligtige efterafgrøder må nedvisnes eller nedpløjes. Pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 […]

Læs mere her
30. november 2018

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Jordbearbejdning efter høst forud for forårsetablerede afgrøder er tilladt på lerjord JB 7-9. 1. november: På ler […]

Læs mere her
30. november 2018

I vedlagte tabel er opstillet de sorter, der har klaret sig bedst i forsøgene. Majssorter vælges i første omgang ud fra sortens tidlighed. Inde i landet og til kolde jorde […]

Læs mere her
30. november 2018

Mangan skal tilføres marker, hvor der er erfaring for, at der er behov. Der køres, fra kornet har 3-4 blade. Der er set manganmangel i år, men der skal køres, […]

Læs mere her
30. november 2018

Målrettede efterafgrøder er er et ekstra efterafgrødekrav, som kommer oven i de gammelkendte pligtige- og MFO-efterafgrøder. Det målrettede består i, at der er forskellige procentiske krav i de enkelte ID15-oplande. […]

Læs mere her
30. november 2018

Der er 25 % rabat på kongresdeltagelse for medarbejdere på landbrugsbedrifter. Der gives ikke rabat på forplejning eller gebyrer. Tilbuddet forudsætter, at mindst én anden fra samme CVR-nr. er tilmeldt […]

Læs mere her
Tilbage til toppen