Marknyt – Online

20. marts 2019

Så er årets kvælstofprognose meldt ud. Kvælstofprognosen er beregnet ud fra målinger af kvælstofniveauet i jorden 133 steder i Danmark samt modelberegninger. Kvælstofprognosen gælder for vårsåede afgrøder og vinterkorn. Da […]

Læs mere her
18. marts 2019

Der er i mange ID15-områder ansøgt om max. hektar målrettede efterafgrøder eller alternativer. På kortet af Midtjylland kan man se, at mange ID15-områder er opfyldt (røde), men at der også […]

Læs mere her
18. marts 2019

  Det varer ikke længe, før vintersæden starter væksten, og der vil derfor blive spredt handelsgødning for rigtig mange penge i de kommende uger. Derfor bør du kontrollere, om sprederen […]

Læs mere her
12. marts 2019

Manglende overholdelse af de grønne krav kan medføre op til 125 % støttereduktion – dvs. ingen grøn støtte og (mindre) reduktion i grundbetalingen. Se en række eksempler på nedsat støtte. […]

Læs mere her
12. marts 2019

Et af de fora, hvor man allerhurtigst får udvekslet erfaringer om- og bearbejdet aktuelle problemstillinger og nye tiltag i sin bedrift, er erfagrupper. Her er der en stor grad af […]

Læs mere her
19. februar 2019

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. februar – 1. april er det muligt at søge 1-årigt tilskud for bedrifter med fjerkræ og mink, som […]

Læs mere her
19. februar 2019

Et projekt for øget biodiversitet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Markvildtstiltag som fauna- og vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten og skaber øget naturværdi. […]

Læs mere her
19. februar 2019

Det har hidtil været betragtet som en forsikring at tilsætte nitrifikationshæmmere til gylle udbragt før såning af majs – og det er det fortsat. Men de sidste års forsøg med […]

Læs mere her
19. februar 2019

Ved udgangen af 2018 udløb overgangsordningen, hvor gaffeltruck B var dækkende for at føre teleskoplæsser. Brug af teleskoplæsser med pallegafler og mandskabskurv kræver fremadrettet en teleskoplæsseruddannelse. Bruger du en teleskoplæsser […]

Læs mere her
Tilbage til toppen