Marknyt – Online

17. juli 2019

Stort set alle kornafgrøder kan konserveres med soda. Det er særligt fordelagtigt at behandle hvede, rug og triticale, da de kun behøver 3 % for at bryde skallen. Byg kræver […]

Læs mere her
17. juli 2019

Byg, byg/ært og hvede ensileres, når byg-/hvedekernen er dejagtig, og man med to fingre, med lidt besvær, kan klemme kernen sammen som valset korn. På det tidspunkt er den øverste […]

Læs mere her
17. juli 2019

Bederoer kan angribes af meldug, bederust og ramularia (pletskimmel). I visse varme år optræder også angreb af Cercospora (intet dansk navn), hvor symptomerne minder om Ramularia (se fotos). Meldug fremmes […]

Læs mere her
17. juli 2019

Det anbefales generelt at behandle risikomarker, som er marker med majs som forfrugt og reduceret jordbearbejdning, i perioden vækststadium 51 (hanblomsten mærkbar men ikke synlig) til stadie 69 (afsluttet blomstring), […]

Læs mere her
1. juli 2019

Harmony SX kan bruges til bekæmpelse af skræppe, stor nælde, lav ranunkel, brandbæger i juli-august med 35 g Harmony SX plus sprede-/klæbemiddel. Se i øvrigt marknyt nr. 5.

Læs mere her
13. juni 2019

Der er meget stor forskel på indholdet af både makro- og mikromineraler fra år til år (udbytte- og vækstafhængigt samt kløver/ærter/græs) og især MEGET lokale forskelle. Jordboniteten betyder meget for, […]

Læs mere her
13. juni 2019

Mange steder fyldes både opdræt og køer med godt grovfoder af god kvalitet. Husk på, når udbyttet i marken stiger, så fortyndes mængden af især mikromineraler i foderet. Marken kan […]

Læs mere her
13. juni 2019

Nogle steder går det meget stærkt med beholdningen af majs. Derfor bør du nu gøre dine beholdninger op, for at se, om de rækker indtil ny høst af majs. Hvis […]

Læs mere her
13. juni 2019

Tæger kan suge på bladene og nødvendiggøre bekæmpelse med et godkendt pyrethroid. Randbehandling med 0,3 kg/ha Karate 2,5 WG er ofte tilstrækkelig.

Læs mere her
13. juni 2019

Hold øje med angreb af bedebladlus, som bekæmpes ved begyndende kolonidannelse (en koloni er min. 10 bladlus) på over 40-50 procent af planterne. 0,2-0,25 kg/ha Pirimor anbefales mod bladlus. Pirimor […]

Læs mere her
Tilbage til toppen