Marknyt – Online

18. marts 2019

Generelt er græsmarkerne kommet fint igennem den milde og relativt tørre vinter. Plantetallet bør dog alligevel tjekkes. Der skal helst være mindst 20-25 planter pr. meter sårække i slætmarker og […]

Læs mere her
2. oktober 2018

Fangst af majshalvmøl i hele landet gør det aktuelt at overveje tiltag for at forebygge angreb næste år. Majshalvmøllets larve overvintrer i intakte majsstængler og -stubbe. Intakte stængelstykker er stængelstykker […]

Læs mere her
1. oktober 2018

Forsøgsresultaterne for 2018 foreligger ikke endnu. Valg af majssort til 2019 bør vente, indtil 2018 forsøgene er gjort op. Men kan valg af majssort ikke vente så er nedennævnte sorter […]

Læs mere her
6. september 2018

Bedrifter, der er omfattet af kvægundtagelsen skal etablere græs, græsefterafgrøder eller foderroer i 80 % af arealet. I efteråret 2018 kan plantedækket forbedres ved at så græs eller rug i […]

Læs mere her
22. august 2018

Der udtages prøver til tørstofbestemmelse af hele majsplanter hver uge frem mod høst. Resultaterne af første prøvetagning ses her: Sort 13. august 2018 Augustus, JB1 uden vand 22,1 % tørstof […]

Læs mere her
31. juli 2018

Vi hjælper hinanden i vestjysk Derfor anmoder vi om, at du melder ind til os, hvis du har ”overskuds-grovfoder”, så vi kan få mættet alle ko-munde. INGEN har interesse i […]

Læs mere her
27. juli 2018

Der er registreret begyndende angreb af meldug og rust på enkelte lokaliteter på Sjælland og Sydhavs Øerne. Hold derfor øje med markerne og foretag bekæmpelse, så snart angreb konstateres. Skadetærsklerne […]

Læs mere her
10. juli 2018

Der kan generelt etableres gode kløvergræs marker ved udlæg i sensommeren, og umiddelbart foretrækkes denne metode frem for udlæg i renbestand om foråret. På husmus- og lavbundsarealer anbefales det dog […]

Læs mere her
4. juli 2018

Bederoer kan angribes af meldug, bederust og ramularia (pletskimmel). I visse varme år optræder også angreb af Cercospora (intet dansk navn), hvor symptomerne minder om Ramularia. Se fotos nederst. Meldug […]

Læs mere her
Tilbage til toppen