Marknyt – Online

24. maj 2019

Efter roernes fremspiring er det vigtigt at bekæmpe ukrudtet løbende, mens det er småt. Ved forekomst af spildraps, agersennep, kamille, liden nælde og gulurt tilsættes 15 g/ha Safari i enten […]

Læs mere her
24. maj 2019

Ved anden ukrudtsbekæmpelse kan der ofte med fordel vælges en løsning med MaisTer plus en blandingspartner tilpasset det aktuelle ukrudt, da der i mange majsmarker er behov for at bekæmpe […]

Læs mere her
24. maj 2019

I kløvergræs er bekæmpelsesmulighederne begrænset, da Harmony SX ikke bør anvendes i april – juni pga. risiko for vækststandsning af græsset. Skræppe og andet rodukrudt kan evt. holdes nede ved […]

Læs mere her
24. maj 2019

Jord, der tilføres husdyrgødning, tilføres generelt rigeligt med mikronæringsstoffer inklusive bor til at dække afgrødernes behov. Det tørre vejr udtørrer jorden så stærkt, at det kan reducere tilgængeligheden af bor […]

Læs mere her
10. maj 2019

Ukrudt i roer bekæmpes når der er ny fremspiret ukrudt typisk 5 – 8 dage efter sidste bekæmpelse. Betanal power kan erstattes med Kemifam Power.  

Læs mere her
10. maj 2019

I april kom græsset godt i gang med varmen. Men både som følge af manglende nedbør og maj-kulde svarende til køleskabstemperaturer, er græsvæksten pt. meget lav. Mål for fordøjelighed (FKOS) […]

Læs mere her
10. maj 2019

Ved handel med grovfoder er det meget vigtigt at afregne med udgangspunkt i en korrekt analyse. Altså: Frisk græs afregnes ALENE ud fra en analyse af det friske græs. Ellers […]

Læs mere her
3. maj 2019

Vi klipper friskgræsanalyser af græsblanding 35 på følgende datoer: Prøveudtagning: Svar: 6/5 9/5 13/5 16/5 20/5 23/5 Der er to lokaliteter med i prøveudtagningen – én vest for Ringkøbing og […]

Læs mere her
3. maj 2019

Sørg for at få lavet status på grovfoderlageret nu, for at få et overblik over, om der er grovfoder nok. Vi ser en meget stor variation på størrelsen af grovfoderlagrene, […]

Læs mere her
29. april 2019

Udover løsningerne i skemaet er der mulighed for at anvende DFF/Legacy 500 SC til bekæmpelse af ærenpris før majsens fremspiring. Der anvendes 0,05 – 0,075 l/ha – mindste dosering på […]

Læs mere her
Tilbage til toppen