Marknyt – Online

19. februar 2019

Forpagtning af jord til kartofler – god pris gives Stivelsfabrikkerne har indført krav til 2-3 år mellem kartofler i sædskiftet – og da alle melfabrikker samtidig udvider i disse år […]

Læs mere her
1. februar 2019

Selvom kalenderen siger januar, er det ved at være tid til at forberede forårets komme. Det betyder også, at det så småt er tid til at udtage jordprøver i marker, […]

Læs mere her
30. november 2018

Nedenstående tabel viser hvilke restprodukter, der må anvendes som gødningsmidler i kartoffelsædskifter. Mest udbredt er brugen af protamylasse som en klorfattig kaliumgødning, men også med et mindre indhold af N […]

Læs mere her
31. oktober 2018

Det har vist sig at være en stor udfordring, at opbevare kartoflerne fra uvandede marker, samt kanter og foragre der ikke er vandet optimalt. Her har kartoflerne ikke været skindfaste […]

Læs mere her
27. juli 2018

Skimmel Selvom vi formentlig får et par våde og kølige dage sidst i juli, så er anbefalingen den samme som hidtil; nemlig at fortsætte med halv dosis hver 7-10 dag. […]

Læs mere her
4. juli 2018

Vanding Ja så er vi tilbage i den vante gænge, hvor kartoflerne skal vandes ugentlig. 7 dage med ca. 5 mm fordampning giver 35 mm. Ifølge vandingsregnskabet så skal en […]

Læs mere her
20. juni 2018

Vandingsbehov i kartofler Ifølge vandingsregnskabet skal en kartoffelmark på sandjord, fremspiret ca. 20 maj, nu være vandet 2 gange. Da nedbøren i vejrudsigten er lunefuld, anbefales 3. vanding i nær […]

Læs mere her
31. maj 2018

Vandingsbehov i kartofler Vanding skal påbegyndes, når kartofler når ca. 15 cm højde. De tidligst fremspirede kartofler har nu nået en størrelse på ca. 15-20 cm, og begyndende knoldsætning kan […]

Læs mere her
23. maj 2018

Afsluttende ukrudtsbehandlinger De fleste er nået til den opfølgende Titus sprøjtning. Det meget tørre vejr har ikke givet nogen voldsom nyfremspiring af ukrudt, men selv ganske få planter er nok […]

Læs mere her
14. maj 2018

Mange steder er kartoflerne under fremspiring, og der har heldigvis været rigtigt fint vejr til at udføre ukrudtssprøjtningen før kartoflernes fremspiring. Har man stadig marker med fabrikskartofler, hvor kartoflerne ikke […]

Læs mere her
Tilbage til toppen