Marknyt – Online

12. marts 2019

Der findes rundt om i landet meldug i mange vintersædsmarker. I vinterbyg og rug findes der desuden bygrust hhv. brunrust i nogle marker, og gulrust i triticale. Den milde vinter […]

Læs mere her
12. marts 2019

Galera i vinterraps Vi har nu set vinterrapsmarker hvor det er for sent at anvende Galera mod kamiller, da knopperne er blevet synlige. Det er meget vigtigt, at Galera ikke […]

Læs mere her
19. februar 2019

Kerb 400 SC har en godkendelse om foråret, til anvendelse i alm. rajgræs udlagt i dæksæd, til bekæmpelse af et årigt og alm. rapgræs. Det må bruges fra medio februar […]

Læs mere her
19. februar 2019

Galera er et middel mod kamiller, og det virker ved lavere temperatur end Matrigon. Der skal være vækst i ukrudtet, og temperaturen skal være over 8 grader c. Det er […]

Læs mere her
2. oktober 2018

Jordtemperaturen er nu på 12 grader så det nærmer sig tiden hvor man ville kunne bruge Kerb mod græsserne i vinterraps. Kerb 400 SC har nu fået en ny permanent […]

Læs mere her
20. september 2018

Det er vigtigt af frøgræsset er klar til vinteren. Det betyder at hvis det bliver for kraftigt før vinteren, skal det afpudses eller alternativ afgræsses. Normalt skal afpudsningen ikke foretages […]

Læs mere her
4. september 2018

I tidligt-såede rapsmarker kan det være aktuelt med vækstregulering for at undgå, at vækstpunktet kommer for langt op inden vinter. Det er i kraftigt-udviklede marker eller i marker, hvor rapsen […]

Læs mere her
30. august 2018

Ved efterårsetablering af rajgræs til frø er der mulighed for at bekæmpe især vindaks og enårig rapgræs. Ofte vil behandling nr. 1 i tabellen være tilstrækkelig. Sprøjtning mod enårig rapgræs […]

Læs mere her
30. august 2018

Rapsen er nu oppe de fleste steder, og så er det vigtigt at holde øje med skadedyr, der kan æde de små raps planter. Den udsæd der er sået i […]

Læs mere her
2. august 2018

Den meget tidlige høst giver mulighed for tidsmæssigt at nå at så vinterraps på mange marker, hvor man måske normalt ikke kan nå det, hvis ikke der har været vinterbyg. […]

Læs mere her
Tilbage til toppen