Marknyt – Online

30. november 2018

Der er 25 % rabat på kongresdeltagelse for medarbejdere på landbrugsbedrifter. Der gives ikke rabat på forplejning eller gebyrer. Tilbuddet forudsætter, at mindst én anden fra samme CVR-nr. er tilmeldt […]

Læs mere her
20. november 2018

Er sprøjtearbejdet for i år færdiggjort? Eller skal der tildeles mere mangan eller Kerb? Hvis man er færdig med de opgaver, så er det tid at gøre sprøjten vinterklar. Først […]

Læs mere her
15. november 2018

Landbrugsstyrelsen forventer, at der er udbetalt grundbetaling og grøn støtte til mindst 90 % af ansøgerne senest 15. december 2018. Udbetalingerne starter 4. december, og der udbetales på alle hverdage […]

Læs mere her
2. november 2018

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. oktober: Det er tilladt at nedvisne ukrudt på arealer med forbud mod jordbearbejdning. 1. oktober: Jordbearbejdning efter høst […]

Læs mere her
2. november 2018

Efterafgrøderne må bortset fra efterafgrøder i majs destrueres (nedvisnes eller nedpløjes) fra den 3. november i år. Men på sandjord i Vestjylland hvor, der typisk falder megen nedbør i vinterhalvåret, […]

Læs mere her
2. november 2018

Jordtemperaturen er nu så lav, at det er nu tid til at bruge Kerb 400 SC, i vinterraps til bekæmpelse af græsukrudt. Kerb 400 SC er tilladt at bruge i […]

Læs mere her
2. november 2018

For at undgå at lus overfører virus og derved spreder havrerødsot i vintersæd, kan det være nødvendigt at bekæmpe lusene. Finder man lus i sin vintersæd, og havde man problemer […]

Læs mere her
2. november 2018

Sneskimmel optræder med års mellemrum i marker, der er kraftigt udviklet inden vinteren. I år er en del vintersæd sået tidligt, og har udviklet sig kraftigt i efteråret. Sneskimmel optræder […]

Læs mere her
31. oktober 2018

Det har vist sig at være en stor udfordring, at opbevare kartoflerne fra uvandede marker, samt kanter og foragre der ikke er vandet optimalt. Her har kartoflerne ikke været skindfaste […]

Læs mere her
31. oktober 2018

Mangan skal tilføres til marker, hvor der er erfaring for, at der er behov. Der køres, fra kornet har 3-4 blade. Der er set manganmangel i år, men der skal […]

Læs mere her
Tilbage til toppen