Marknyt – Online

19. februar 2019

1. august – 15. marts er det tilladt at klippe læhegn. 1. februar – 1. april er det muligt at søge 1-årigt tilskud for bedrifter med fjerkræ og mink, som […]

Læs mere her
19. februar 2019

Et projekt for øget biodiversitet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Markvildtstiltag som fauna- og vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten og skaber øget naturværdi. […]

Læs mere her
19. februar 2019

Det har hidtil været betragtet som en forsikring at tilsætte nitrifikationshæmmere til gylle udbragt før såning af majs – og det er det fortsat. Men de sidste års forsøg med […]

Læs mere her
19. februar 2019

Ved udgangen af 2018 udløb overgangsordningen, hvor gaffeltruck B var dækkende for at føre teleskoplæsser. Brug af teleskoplæsser med pallegafler og mandskabskurv kræver fremadrettet en teleskoplæsseruddannelse. Bruger du en teleskoplæsser […]

Læs mere her
19. februar 2019

Generelt kan man sige, at gødskning ikke skal starte før vækststart, da afgrøden ingen glæde har af det, og der er risiko for udvaskning. Det er imidlertid vigtigt, at der […]

Læs mere her
19. februar 2019

Den oplagte begrundelse er at undgå bøder. Der er eksempler på, hvor landmanden har fået en bøde på 9.000 kr. for manglende ADR-bevis ved transport af dieselolie. Var det i […]

Læs mere her
19. februar 2019

Forpagtning af jord til kartofler – god pris gives Stivelsfabrikkerne har indført krav til 2-3 år mellem kartofler i sædskiftet – og da alle melfabrikker samtidig udvider i disse år […]

Læs mere her
19. februar 2019

Tilskudsordningen til unge jordbrugere kører videre som sidste år. For at kunne modtage støtte under ordningen skal du have etableret dig for første gang som driftsleder på en landbrugsbedrift inden […]

Læs mere her
19. februar 2019

Generelt skal vårsæden sås, når jorden er tjenlig, og der kan laves et godt såbed. Specielt vårbyg er følsom og gror dårligt på jord, hvor arbejdet i marken startes for […]

Læs mere her
19. februar 2019

Der er i mange ID15-områder ansøgt om max. hektar målrettede efterafgrøder eller alternativer. Nogle områder lukkede allerede den 1. februar – presset var stort den første dag om at få […]

Læs mere her
Tilbage til toppen