Marknyt – Online

24. maj 2019

Nye midler er CLP-mærkede, hvilket blandt andet betød ændrede faresymboler. Ældre midler er ikke CLP-mærkede, og det kan blive et stort problem i forbindelse med kontrolbesøg. Den 31. maj udløber […]

Læs mere her
24. maj 2019

Der findes i øjeblikket bygfluer i specielt vårhvede nogle steder. Sidste år var der angreb i mange vårhvedemarker, og det er nu de bør bekæmpes. Der bruges 0,15 kg Karate/ha. […]

Læs mere her
24. maj 2019

I kløvergræs er bekæmpelsesmulighederne begrænset, da Harmony SX ikke bør anvendes i april – juni pga. risiko for vækststandsning af græsset. Skræppe og andet rodukrudt kan evt. holdes nede ved […]

Læs mere her
24. maj 2019

Jord, der tilføres husdyrgødning, tilføres generelt rigeligt med mikronæringsstoffer inklusive bor til at dække afgrødernes behov. Det tørre vejr udtørrer jorden så stærkt, at det kan reducere tilgængeligheden af bor […]

Læs mere her
20. maj 2019

15. marts – 1. august er det ikke tilladt at klippe læhegn. Fra 1. marts til 1. juni er det tilladt at pløje græsarealer i omdrift på kvægbrug, der benytter […]

Læs mere her
20. maj 2019

Nu er vi igen ved at være så langt i regnskabssæsonen, at der er tilstrækkeligt materiale til at kunne trække Busi-ness Check (sammenligningsværktøj) på sandjordsbedrifter og dermed danne os et […]

Læs mere her
20. maj 2019

Beslutning om næste års afgrøder skal for vintersædens vedkommende snart træffes. Salget af sorter er gået i gang, og ønskes nogle af de nyere sorter, så skal bestillingen afgives inden […]

Læs mere her
20. maj 2019

Salget af sorter i korn og raps til efteråret er startet, så her er en oversigt over udvalget af sorter. Hvis man ønsker at prøve en af de nyere sorter, […]

Læs mere her
20. maj 2019

* Omkostninger til krimpning og syretilsætning Forudsætninger Korn: Værdi af halm – skønnet 300 kr for byg – de andre forholdsmæssigt derudfra.    

Læs mere her
10. maj 2019

Ukrudt i roer bekæmpes når der er ny fremspiret ukrudt typisk 5 – 8 dage efter sidste bekæmpelse. Betanal power kan erstattes med Kemifam Power.  

Læs mere her
Tilbage til toppen