Medarbejdere Miljø

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Arbejdsområder
Miljøgodkendelser, vandingstilladelser, indberetning af sprøjtejournaler, naturpleje
Arbejdsområder
Tilskudsordninger miljø og naturprojekter, Vådområder, Vandplaner, Vandløb og søer, Skovrejsning
Tilbage til toppen