Medarbejdere mink

  • Rikke Ilsøe Mogensen
  • Stilling: Natur- og miljørådgiver
  • E-mail: rim@vjl.dk
  • Telefon: 96814223
  • Mobil: 20193585
  • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Arbejdsområder
Energiafgrøder - Grovfoder - Tilskudsordninger - MarkNyt - FMS
Arbejdsområder
Skatteregnskaber, årsrapporter
Specialer:
Minkproduktion- og etablering
Andet:
Team 1
Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Bedrifts- og investeringsstrategier
Etableringsstrategi og proces
Budget og opfølgning samt regnskabsanalyser og handlingsplaner
Specialer:
Svineproduktion
Salgsafgrøder
Strategi

Tilbage til toppen
Tilmelding