Medarbejdere mink

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Arbejdsområder
Energiafgrøder - Grovfoder - Tilskudsordninger - MarkNyt - FMS
Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering
Arbejdsområder
Bedrifts- og investeringsstrategier
Etableringsstrategi og proces
Budget og opfølgning samt regnskabsanalyser og handlingsplaner
Specialer:
Svineproduktion
Salgsafgrøder
Strategi

Tilbage til toppen