Miljø / godkendelse og tilladelser

svanernet

 © Foto: Anita Corpas

Ved etablering, udvidelse og godkendelsespligtige ændringer af dyrehold og stalde, skal du som ejer ansøge om en miljøtilladelse (15-75 DE) eller en miljøgodkendelse ( 75 DE ).

Vestjysk Landboforenings miljøafdeling tilbyder, i samarbejde med dig, at udarbejde miljøansøgningen fra start til slut.

Vi arbejder også sammen med dine øvrige rådgivere og er løbende i dialog med kommunen, så du forhåbentligt får den bedst mulige og fremtidssikrede løsning. 

Ansøgning om en miljøtilladelse/godkendelse er en tidskrævende proces. Et typisk forløb er, at sagen bliver påbegyndt efter en henvendelse fra ansøger: Herefter gennemgås følgende proces:

  • Møde m. afstemning af konkret ansøgning vedr. dyrehold og arealer
  • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning til kommune
  • Udarbejdelse af udkast fra kommunen
  • Høring af naboer og andre interessenter
  • Endelig godkendelse fra kommunen med efterfølgende 4 ugers klagefrist.

Vi styrer dig gennem forløbet under udarbejdelse af din miljøtilladelse/miljøgodkendelse, og har dialogen med kommunen og varetager dine interesser bedst muligt. 

Når tilladelsen er i hus orienterer vi bl.a. dine produktionskonsulenter om din tilladelse, og om de vilkår der måtte være, således vi sikrer, at eksempelvis krav om ekstra efterafgrøder overføres til din markplan.

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Tilbage til toppen