Miljø / godkendelse og tilladelser

svanernet

 © Foto: Anita Corpas

Ved etablering, udvidelse og godkendelsespligtige ændringer af dyrehold og stalde skal du som ejer ansøge om en miljøtilladelse (15-75 DE) eller en miljøgodkendelse (75 DE).

Miljøafdelingen hos vestjysk tilbyder i samarbejde med dig at udarbejde miljøansøgningen fra start til slut.

Vi arbejder også sammen med dine øvrige rådgivere og er løbende i dialog med kommunen, så du forhåbentligt får den bedst mulige og fremtidssikrede løsning.

Ansøgning om en miljøtilladelse/-godkendelse er en tidskrævende proces. Et typisk forløb er, at sagen bliver påbegyndt efter en henvendelse fra ansøger. Herefter gennemgås følgende proces:

 • Møde m. afstemning af konkret ansøgning vedr. dyrehold og arealer
 • Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning til kommune
 • Udarbejdelse af udkast fra kommunen
 • Høring af naboer og andre interessenter
 • Endelig godkendelse fra kommunen med efterfølgende 4 ugers klagefrist.

Vi styrer dig gennem forløbet under udarbejdelse af din miljøtilladelse/-godkendelse og har dialogen med kommunen og varetager dine interesser bedst muligt.

Når tilladelsen er i hus, orienterer vi bl.a. dine produktionskonsulenter om din tilladelse og om de vilkår, der måtte være, således vi sikrer, at eksempelvis krav om ekstra efterafgrøder overføres til din markplan.

 • Rikke Ilsøe Mogensen
 • Stilling:Natur- og miljørådgiver
 • Email:rim@vestjysk.dk
 • Telefon:96814223
 • Mobil:20193585
 • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000
Tilbage til toppen