Natura 2000 planer

køer med kirke

© Foto: Anita Corpas

Natura-2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

I 2011 udarbejdede staten planer for alle Natura2-000 områderne og i 2012 har kommunerne udarbejdet handleplaner som beskriver den indsats som skal til for at gennemfører Natura-2000 planerne.
De endelige handleplaner forventes at træde i kraft i dec. 2012.

Se nærmere beskrivelse på Naturstyrelsen
 

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000

Tilbage til toppen