Natura 2000-planer

køer med kirke

© Foto: Anita Corpas

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Der er udarbejdet naturplaner for alle Natura 2000-områderne, som indeholder langsigtede målsætninger for naturen i områderne. Desuden findes en oversigt over indsatsen, der skal gennemføres i planperioden.

Du kan finde Natura 2000-planerne 2016-21 her.

  • Rikke Ilsøe Mogensen
  • Stilling:Natur- og miljørådgiver
  • Email:rim@vestjysk.dk
  • Telefon:96814223
  • Mobil:20193585
  • Download vCard
Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000

Tilbage til toppen