Natura 2000-planer

køer med kirke

© Foto: Anita Corpas

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I 2011 udarbejdede staten planer for alle Natura 2000-områderne, og i 2012 har kommunerne udarbejdet handleplaner, der beskriver den indsats, som skal til for at gennemføre Natura 2000-planerne.
De endelige handleplaner forventes at træde i kraft i december 2012.

Se nærmere beskrivelse på Naturstyrelsen

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000

Tilbage til toppen