Nyheder

24. april 2018

Det er vigtigt at præcisere reglerne for spuling af dræn og oprensning af grøfter: Du må vedligeholde egne dræn og grøfter. Hvis grøfterne skal graves op, eller drænene skal spules, fordi de er fyldt med okker og aflejringer, må vandet ikke ledes ud i åen. Det skal opsamles og spredes ud på marken.

Læs mere her
19. april 2018

Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, mens du er i marken.

Læs mere her
16. april 2018

Den kommende el-motorvej ned gennem Vestjylland til transport af den øgede energiproduktion skal graves mest muligt ned i jorden. Også selv om det er billigere at opføre nye kæmpemaster til […]

Læs mere her
13. april 2018

Hvis du som økolog ønsker at afhorne kalve, skal der være søgt om dispensationsansøgning for afhorning af Økologiske kvægbesætninger

Læs mere her
13. april 2018

Ole og Inger Kjær i Ølstrup har fået handlefrihed gennem topresultater. Ole Kjær elsker at være svineproducent og går forrest i arbejdet i stalden, uanset om det er aften eller […]

Læs mere her
5. april 2018

Vestjysk Mægler har pr. 1. marts 2018 ansat Thomas Silberg som ejendomsmægler

Læs mere her
3. april 2018

For vestjysk landmand søges samarbejdspartner, der vil overtage ledelsen af kvægholdet på ejerlignende vilkår.

Læs mere her
27. marts 2018

Hvis jorden er våd ved bearbejdning, er der meget stor risiko for strukturødelæggelser og deraf følgende dårlig rodudvikling.

Læs mere her
22. marts 2018

En væsentlig ændring i ny brancheaftale i forhold til tidligere er adgangen til hudpleje i alle staldafsnit og på græsmark

Læs mere her
22. marts 2018

– en workshop i ordets egentlige forstand

Læs mere her
Tilbage til toppen
Tilmelding