Nyheder

22. januar 2021

med interesse for og kendskab til plante- og kvægproduktion

Læs mere her
14. januar 2021

Driftscontroller med interesse for svineproduktion søges

Læs mere her
11. januar 2021

vestjysk har pr. 1. januar ansat revisorerne: Karina Vestergaard Lyberth og Lissi Kjær Christensen

Læs mere her
5. januar 2021

Svinepest, fugleinfluenza, vandplan 3, Brexit og ikke mindst tabet af et helt erhverv, der på den mest forfærdelig vis er nedslagtet og udslettet, har fyldt en stor del af det […]

Læs mere her
4. januar 2021

Svære tider kalder på anderledes metoder. På 10 år har svineproducent Alex Ostersen skabt en bundlinje på 16 millioner kroner. Men ikke alene. Succesen er fulgt med et velfungerende gårdråd.

Læs mere her
4. januar 2021

I 2021 åbner 2 forskellige ordninger med tilskud til energibesparelser igen.
Det drejer sig om ordningerne ”Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer”, hvor man kan få tilskud til energibesparelser i sin erhvervsvirksomhed, og
”Bygningspuljen”, som yder tilskud til energispareprojekter i boliger, herunder konvertering til varmepumper

Læs mere her
7. december 2020

FOTO: Asger Christensen så blandt andet på hegn til de slætgræsmarker, hvor får i vinterperioden afgræsser for planteavlere. Bag ham er det fra højre Jens R. Nielsen, Fællesorganisationen for Får, Søren […]

Læs mere her
3. december 2020

vestjysk har pr. 1. december 2020 ansat Helene Nygaard Nielsen som revisorassistent

Læs mere her
1. december 2020

Som leverandør af kalve til en Dansk Kalv producent, skal du være opmærksom på nye krav, som du skal have godkendt.

Læs mere her
27. november 2020

I vestjysk vil vi gerne klæde dig godt på til omlægningen. Vi hjælper med at besvare alle dine spørgsmål lige fra papirarbejdet til ændringen ude i stalden.

Læs mere her
Tilbage til toppen