2 nye ordninger med tilskud til energibesparelser

4. januar 2021

I 2021 åbner 2 forskellige ordninger med tilskud til energibesparelser igen. Det drejer sig om ordningerne ”Erhvervstilskud til Energieffektiviseringer”, hvor man kan få tilskud til energibesparelser i sin erhvervsvirksomhed, og”Bygningspuljen, som yder tilskud til energispareprojekter i boliger, herunder konvertering til varmepumper.

Erhvervstilskud til Energieffektivisering, som åbner for ansøgning  18. januar – til 1. februar.

Tilskudsordningen giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. Tilskuddet er på op til 56 øre pr sparet kWh for 1. års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

På grund af væsentligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen bør energibesparelsen være på mindst 100.000 kWh / år (svarer til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.

Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde, samt overholde.

Hvad kan man opnå tilskud til ?
Nedenfor er oplistet typiske eksempler på hvad det er muligt at få tilskud til:

Det har vi opnået tilskud til ved 1. ansøgningsrunde, oktober 2020:

  • Varmeforsyning – udskiftning af ældre halmfyr, med nyt halmfyr hos svineproducent
    • Udskiftning af ældre halmfyr, med nyt stokerfyr til skovflis hos svineproducent
    • Udskiftning af stokerfyr til halm, med ny stokerfyr til skovflis hos slagtekyllingeproducent
  • Belysning; udskiftning til LED
  • Staldventilation, udskiftning til lavenergiventilation.
  • Derudover er det bla. muligt at opnå tilskud til udskiftning af oliekedel, med varmepumpeanlæg (svinestaldsanlæg).


Nøglepunkter for at kunne opnå tilskud

Energibesparelsen skal være reel, samt realiserbar.
Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, fx med uafhængige undersøgelse eller med konkrete målinger.
Energiforbruget i nu-drift situationen bør ubetinget kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).
Tilskuddet gives kun til anlæg eller udstyr, som har været mindst 2 år i drift.


Der gives ikke tilskud til

Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer.
Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor & vogn, til lastbil)

 

Det er vanskeligt eller umuligt at opnå tilskud til:

Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)
Læssemaskiner               (kan ikke dokumenteres)
Mejetærskere                  (kan ikke dokumenteres)


Bemærk at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.

Link til ordningen, her: https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/virksomheder/erhvervstilskud-til-energieffektiviseringer

 

*****

Tilskudsordningen Bygningspuljen åbner igen i 1. kvartal i 2021

Bygningspuljen, som administreres af Energistyrelsen, sætter skub i Danmarks grønne omstilling ved at støtte boligforbedringer, der sparer energi.

Denne ordning åbner igen på et tidspunkt af 1. kvartal 2021, hvor ordningens pengekasse er blevet tilført friske tilskudsmidler.

Tilskudsordningen kan yde tilskud til  energibesparelser i helårsboliger.
Ordningen er opbygget, sådan det er enkelt og let for den enkelte bygningsejer at ansøge om tilskud.
Læs om ordningen  – gå på hjemmesiden:  https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
Man kan allerede nu gøre sig klar til ansøge om tilskud i 2021.
Vi anbefaler at støtte sig til trin-for-trin vejledningen på hjemmesiden.


Hvem kan ansøge

Ansøger kan enten være bygningsejeren eller en person, som bygningsejeren giver fuldmagt til at ansøge.


Detaljeret vejledning

Vi anbefaler at læse den detaljerede vejledning til ansøgningsprocessen. Vejledningen kan hentes på denne side: https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/ansogervejledning-til-bygningspuljen 


Energimærkning

Ansøgning om tilskud til at etablere varmepumpe kan udføres uden at boligen er energimærket.

Ved ansøgning om energitilskud til alt andet end varmepumper, skal boligen være energimærket.
Energistyrelsens oversigt over energimærkningsfirmaer findes her:


Bilag til ansøgningen, som kan klargøres på forhånd

  1. Tingbogsattest. Man skal vedlægge en tingbogsattest / udskrift fra tingbogen, som viser at man er ejer af den matrikel, man søger tilskud til. Tingbogsoplysninger kan hentes her: www.tinglysning.dk
  2. Ansøgererklæring. Hent, udfyld og vedlæg en ansøgererklæring til ansøgningen. Ansøgererklæringen kan hentes her: https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/tro-og-loveerklaering-ved-ansogning-om-tilskud

Bemærk at du først må bestille det, du gerne vil have tilskud til, når du har modtaget tilsagn om tilskuddet fra Energistyrelsen.

Med venlig hilsen

Gunnar Schmidt
Energi- & teknikrådgiver
Tlf. 99992319 / 20897800

Kurt Mortensen
Energi- & teknikrådgiver
Tlf. 99992318 / 40243081

 

 

Tilbage til toppen