400 KV-linjeføringen mellem Idomlund og Endrup er nu i høring frem til d. 21. oktober

4. oktober 2019

Frem til midten af oktober kan borgere og lodsejere komme med input til justering af Energinets forslag til placeringen af højspændingsmaster, ledninger og kabler mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse.

Projektleder ved Energinet, Christian Jensen udtaler:
For at vi kan tage mere individuelle hensyn til de berørte borgere, skal vi kende deres behov og ønsker. Fx vil vi gerne vide, om der er landmænd med planer om at udvide bedriften, og om der er boligejere, der bor tæt på anlægget, som ønsker at sælge huset. Vi opfordrer derfor borgerne på hele strækningen mellem Idomlund og grænsen til at kigge nærmere på vores forslag og sende os deres bemærkninger og ønsker inden den 21. oktober. Det giver os mulighed for at justere vores forslag, inden vi sender et endeligt forslag sammen med miljøkonsekvensrapporten til Miljøstyrelsen, der behandler miljøkonsekvenserne af den valgte linjeføring.

Oplysninger kan findes på Energinets hjemmeside: Endrup-Idomlund Elledning

Har du spørgsmål kan Niels Gylsen Buch kontaktes på 96814244 eller ngb@vestjysk.dk

 

Tilbage til toppen