Afgræsning i tørkeramte områder

7. juni 2018

Arbejdsområder
DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
Specialer:
Stalde, miljøteknologi
Det tørre vejr kan give vanskeligheder med at opfylde reglerne om græsning og udeforhold for økologiske kreaturer.

Der kan undtagelsesvis afviges fra reglerne om afgræsningsforhold, når græsmarken er i fare for at blive bidt så langt ned på grund af tørke, at græsset ikke har en chance for at komme tilbage.

Du må ikke tage dyrene på stald. Men de må gerne flyttes til en mindre fold, hvor du kan supplere med grovfoder, dog skal de have mulighed for at komme ud i seks lyse timer i døgnet. Det skal noteres i logbogen, hvornår dyrene flyttes og hvorfor de ikke har adgang til fuld afgræsningsareal i øjeblikket. Du skal også notere i logbogen, når de får adgang til græsning igen. Tag billeder af forholdene så du kan dokumentere det. Logbogen tjekkes ved kontrol og manglende dokumentation kan give en overtrædelse af økologireglerne.

 

Tilbage til toppen