Anbefaler alarm mod dødbringende gyllegas

29. maj 2019

 

Flere alvorlige ulykker med den farlige ”gyllegas” ‐ svovlbrinte i dette forår satte gang i en proces hos Byggeri & Teknik I/S i Herning.

– En række ulykker med svovlbrinte gennem foråret berørte os, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville yde vores bidrag, siger direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik. Vi afsøgte markedet og fandt frem til en allerede kendt teknologi, som kan forbedre sikkerheden for både landmændene og deres medhjælpere, når de arbejder med gylle.

Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau.

− I flere andre erhverv er en svovlbrintemåler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme. Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver, siger Flemming Hedegaard. Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner.

Test gav gode erfaringer

Byggeri & Teknik har testet svovlbrintemåleren i flere stalde, hvor den afslørede fejl i gyllesystemer, som medførte spredning af gyllegas.

‐Vi er sikre på, at det er en del af løsningen, siger projektleder, teknikrådgiver Kurt Mortensen. Vi er sikre på, at den lille måler kun advarer, når der er noget at advare omkring. Testen har været foretaget i flere stalde, og måleren kan bruges både hos kvæg, svin og i øvrigt hos alle andre, hvor der er risiko for svovlbrinte‐udvikling.

Der findes mange tommelfingerregler for, hvordan man kan opdage svovlbrinte, og hvad man skal gøre for at passe på. Men det mest sikre er at vide, fremfor at gætte på – hvad luftens indhold af svovlbrinte er.

  • Man må ALDRIG stole på en fornemmelse, for efter blot en uges test oplevede vi, at den samme stald nogle gange gav problemer og andre gange ikke, så man kan aldrig vide sig sikker, siger Kurt Mortensen.

Noget af det mest enkle og pålidelige at måle med er en lille detektor på størrelse med en tændstikæske. Den kan placeres på tøjet eller endnu bedre, på støvleskaftet. Det skyldes, at svovlbrinte er en smule tungere end atmosfærisk luft og frigives ved arbejde med blandt andet gylle, så koncentrationen bevæger sig nedefra og opefter.

Byggeri & Teknik har valgt at sætte sig i spidsen for en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor farlig svovlbrinte er. Derfor har vi hjemtaget en lille måler, som er velkendt og brugt i andre erhverv.

  • Detektoren sælges sammen med en rådgivningssamtale, for det er vigtigt, at de eventuelle alarmer, som måleren giver, også bliver taget alvorligt, og at man efterfølgende udbedrer eventuelle tekniske skader på gyllesystemet frem for, at man lader måleren ligge, siger direktør Flemming Hedegaard.

Detektoren bør findes på alle landbrug, hvor man håndterer gylle. Den er prisbillig, enkel, sikker og kalibreringen kan holde i 2 år. Det er en meget billig sikkerhed, siger Flemming Hedegaard

Evt. spørgsmål kan rettes til

Kurt Mortensen
Projektleder
ksm@byggeri-teknik.dk
Mobil: 4024-3081
Flemming Hedegaard
Direktør
fh@byggeri-teknik.dk
Mobil: 2025-2865

Baggrundsinfo: Svovlbrinte

Dødsulykker med gylle og svovlbrinte i Landbruget 2012 ‐2019 (kilde: SEGES)

2012 – En 36 årig hollænder er død efter at være kravlet ned i brønd til en gylletank uden ilt. Hans 40‐årige bror advarede ham inden, men manden kravlede alligevel derned.

2013 – En 55‐årig Landmand omkom efter fald ned i tanken på en gyllevogn.

2013 – To mand døde i en gyllebrønd – der skulle repareres en pumpe og svovlbrintedampe tager livet af dem. 2014 – en 53 årig landmand omkommer, da han var i gang med at læsse gylle fra en gylletank over i en gyllevogn. 2014 – en 73‐årig mand døde efter fald i gylletank

2016 – en 70‐årig findes død i en gylletank

2017 – en 44‐årig ansat har mistet livet ved en svovlbrinteforgiftning i forbindelse med rengøring i en tømt svinestald i Brønderslev.

Dertil kommer de mange ”lige ved og næsten” ulykker, som de to fra foråret 2019, hvor i alt 5 er kommet alvorligt til skade.

Hvad er svovlbrinte?

    • Svovlbrinte (H2S) er en særdeles giftig gas, hvis lugt ofte beskrives som ”rådne æg”.
    • Gassen er lumsk, da den lammer lugtesansen.
    • Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt. Derfor er det ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen, om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.

Giftvirkningen er som cyanids, idet cellernes forhindres i at optage ilt, så de dør, ligesom hvis der var iltmangel.

Koncentrationer og virkninger af svovlbrinte.

1 – 3 ppm Kan lugtes
5 ppm Alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 8 timer.
10 ppm Alarm om svovlbrinte. Du må max være i lokalet i 15 minutter.
20 ppm Øjenirritation – forlad lokalet straks
100-150 ppm Lammelse af lugtesansen – forlad lokalet straks
500-1000 ppm Lammelse af åndedræt – forlad lokalet straks
>1000 ppm Kollaps (knockdown) efter en eller to indåndinger

 

Tilbage til toppen