Ansøgning om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling

5. juli 2019

Arbejdsområder
Tilskudsordninger miljø og naturprojekter, Vådområder, Vandplaner, Vandløb og søer, Skovrejsning
Landbrugsstyrelsen åbner den 1. august 2019 for ansøgninger om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling mellem landbrugsejendomme.

 

Tilskudsordningen
Ordningen yder tilskud til lodsejere, der deltager i en jordfordeling, som har til formål at skabe bedre arronderede landbrugsejendomme. Det vil sige, at den enkelte landmand vil kunne opnå forbedring af sin driftsenhed ved at bytte sig til jord, som gør det muligt at sammenlægge arealer, så de bliver større og nemmere at håndtere med store maskiner. Forbedringerne kan også ligge i, at landmanden får mindsket køreafstanden mellem driftsbygninger og omdriftsarealerne.

 

Ordningen for Erhvervsrettet Jordfordeling er en del af hjælpepakken til landbruget (Tørkepakken) og har en ramme på 10 millioner kr.

 

Bekendtgørelse og vejledning om tilskudsordningen
Den endelige vejledning om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme er endnu ikke offentliggjort. Når den foreligger, forventes den offentliggjort på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: www.lbst.dk/

 

Den endelige bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme er heller ikke offentliggjort.

 

Spørgsmål til tilskudsordningen
Landbrugsstyrelsen kan kontaktes på tlf.: 33 95 80 00 / e-mail: jordfordeling@lbst.dk ved spørgsmål til tilskudsordningen.

Tilbage til toppen