Bak op om bikampagnen!

9. juli 2018

L&F lancerede i starten af juni kampagnen ”bivenlig” med 10 anbefalinger til tiltag, som gavner de vilde bier.

Kampagnen er kommet godt fra start, og fået god dækning i pressen og på de sociale medier. Blandt andet har flere biodiversitetsforskere rost initiativet og fremhævet de 10 anbefalinger som fagligt velfunderede. Det er ikke aktører, der normalt roser os, så den anerkendelse er værdifuld, og med til at give kampagnen mere faglig tyngde og anerkende landbruget som en konstruktiv medspiller på naturdagsordenen.

Kampagnen har dog også mødt kritik fra Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund, som mener, at effekten af blomsterstriber og blomsterbrak skal vægtes højere. L&F er i dialog med de to organisationer om dette. L&F understreger at kampagnen anbefaler etablering af blomsterstriber og blomsterbrak. Kampagnen bygger dermed oven på de mange blomsterstriber og andre tiltag, som allerede bliver lavet i hele landet.

Tilmeld jer kampagnen!

Uanset ros og kritik, så er de 10 anbefalinger ikke meget værd, hvis de ikke bliver omsat til handling. Derfor skal der lyde en klar opfordring til, at du aktivt viser din opbakning til kampagnen, ved at følge en eller flere af anbefalingerne og tilmelde dig kampagnen på lf.dk/bi.

Tilmeldingen er ikke bindende, men viser at du aktivt bakker op om kampagnen. På den måde kan vi samlet vise landbrugets vilje til at gøre en indsats. Derfor er tilmeldingen vigtig!

L&F har lavet skilte med overskriften ”undskyld jeg roder, men det kan bierne li” og ”Her dyrker jeg bivenlig mad”. Ønsker du at bakke op om kampagnen, kan du hente et skilt hos vestjysk, Herningvej 3, Ringkøbing, og sætte det op på din ejendom. På den måde kan du vise omverdenen, at du gør en indsats.

Du kan læse mere om kampagnen og tilmelde dig her: lf.dk/bi

 

Tilbage til toppen