Driv dyr – forsvarligt

22. juni 2018

 

Adfærdsforsker Sophie Atkinson var onsdag d. 20. juni 2018 på besøg ved Erling Bonde i Skjern, hvor SEGES og vestjysk havde inviteret til kursus omkring håndtering af kvæg på en effektiv og sikker måde.

På dagen var stikordene blandt andet ligevægtspunkt, flugtafstand, blind vinkel, drivning af dyr og dyrs instinkter.

Ligevægtspunkt

Alle dyr vil helst færdes med behørig afstand til hinanden, og til dig. Det er flugtafstanden. Men den varierer alt efter situationen, tidspunktet og dyrets erfaringer med dig. Bevæg dig på kanten af flugtafstands-linjen (både foran og bagved ligevægtspunktet), når du vil flytte dyrene.

Når du placerer dig smart i forhold til ligevægtspunktet ud for skulderen, kan du styre dyret derhen, hvor du vil have det – frem, tilbage eller til siderne.

Hold dig ude af den blinde vinkel, med mindre du vil have koen til at dreje sig rundt. Den vil nemlig helst kunne se dig hele tiden.

 

Sophie Atkinson finder her ligevægtspunktet hos kalven. Sophie kan på den måde styre, hvilken retning kalven flytter sig i – og i hvilket tempo.

Brug kroppen

Her bliver en lille gruppe køer isoleret fra flokken udelukkende ved brug af kropssprog.

 

Sophie Atkinson skal her drive den isolerede flok gennem en for køerne uvant åbning i hegnet. Sophie skal først have køerne til at opdage, at der er adgang, og derefter skal de drives igennem og væk fra den øvrige flok.

 

Tilbage til toppen