Vil du være gårdejer…

3. april 2018

For vestjysk landmand søges samarbejdspartner, der vil overtage ledelsen af kvægholdet på ejerlignende vilkår.

Ejendommen drives i dag med 150 malkekøer, som malkes med robotter. Stalden er opført i 2002, og fodringen foregår med stationær blander og hængebane. Der er siloanlæg til al grovfoder.

Der drives 150 ha, hvoraf 40 ha er forpagtet. Jorden er særdeles velarronderet, og umiddelbart kan ejendommen omlægges til økologisk produktion.

For den rette person vil der blive arbejdet hen imod overtagelse af hele ejendommen om ca. 3 år.

Vi forventer af dig, at:

 • du selvstændigt varetager malkeholdet 24-7
 • du har et kvikt hoved og er klar til en selvstændig hverdag
 • du har lyst og mod på at samarbejde med nuværende ejer om at optimere indtjeningen på hele ejendommen
 • du er faglig stærk omkring mælkeproduktion og vil sætte og indfri ambitiøse mål
 • du overtager det administrative vedrørende malkekvægsholdet
 • du fortsat vil udvikle dig, så du er klar til at drive landbrug i en verden i stadig udvikling
 • du har stor faglig erfaring og som minimum er uddannet produktionsleder
 • din kontante opsparing har en sådan størrelse, at du kan overtage bedriften over tid

Vi tilbyder dig:

 • hjælp og støtte fra ejer
 • gradvis dybere involvering i gårdens økonomi
 • økonomisk og produktionsmæssig sparring med økonomi- og fagrådgivere
 • løn efter kvalifikationer med mulighed for aflønning efter resultat/kompagniskab
 • overtagelse af landbruget efter ca. 3 år, hvor muligheden for overtagelse af skattegælden kan være et led i finansieringen

Målet med dig som leder af kvægbruget er at give dig mulighed for at afprøve dine kræfter selvstændigt. Den nuværende ejer søger frihed i det daglige og vil være bortrejst i perioder.

Samarbejdet ønskes etableret snarest muligt, men der ventes gerne på den rigtige.

Skriftlig ansøgning indeholdende CV fremsendes til undertegnede:

Arbejdsområder
Driftsregnskaber, TeamMink, Budgetter, Investering, Financiering

 

Tilbage til toppen