Erfa-gruppe for landmænd, der rammes af forbuddet mod at gøde, sprøjte og omlægge §3-arealer

25. august 2020

Forbuddet mod at gøde, sprøjte og omlægge §3-arealer blev vedtaget i Folketinget lige før sommerferien.

Forbuddet vil kunne få meget store konsekvenser for en række landmænd, og det er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse helt urimeligt, at man sætter en række lodsejere i en situation, hvor de i værste fald vil opleve et markant tab uden nogen form for erstatning. Men selvom det kommende forbud nu er en realitet, forsætter Landbrug & Fødevarer kampen for, at de politiske beslutninger omstødes – uagtet, at dette kan tage flere år. Landbrug & Fødevarer vil derfor over den kommende periode igangsætte en række tiltag, der vil have til formål fortsat at arbejde for omstødelse eller grundlæggende ændring af de vedtagne forbud gennem både juridiske og politiske tiltag.

I forbindelse med dette arbejde er det besluttet at nedsætte en erfagruppe for landmænd, der rammes af forbuddet. Formålet med den nye erfa-gruppe er at sikre en tæt dialog mellem de berørte landmænd og Axelborg i forhold til de kommende indsatser på området. Erfagruppen vil bidrage til erfaringsudveksling hårdt ramte landmænd imellem og mellem medlemmerne af gruppen og Axelborg. På denne måde kan det sikres, at de berørte landmænd holdes opdateret om den seneste udvikling på området, lige som Landbrug & Fødevarer kan tilpasse interessevaretagelsen til de faktuelle forhold hos de berørte landmænd.

Så hvis du rammes af det kommende forbud og kunne have interesse i at deltage i en sådan erfa-grupppe, er muligheden der nu.

Gruppen mødes første gang Onsdag den 2. september 2020 kl. 12.30 – ca. 16.00 hos VELAS, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Tilmelding til mødet kan ske til Lene Christensen lech@lf.dk senest onsdag den 26/8. Vi overholder selvfølgelig alle forholdsregler i forhold til COVID-19.

Foreløbigt program for erfa-dagen:

  • Ankomst og sandwích
  • Velkomst og introduktion til gruppen (formål m.v.)
  • Den nye lov – L&F’s arbejde med lovforslaget og lovændringens indhold / betydning
  • L&F’s fremadrettede juridiske og politiske indsats vedr. § 3
  • Hvad gør man nu, som ramt landmand?
  • Opsummering, tak for i dag og kommende møder
Tilbage til toppen