Fra 0 til 16 millioner i overskud med et gårdråd

4. januar 2021

Et gårdråd løfter effektiviteten, når det kan være svært at overskue sin bedrift alene, siger svineproducent Alex Ostesen. Fotomanipulation


Svære tider kalder på anderledes metoder. På 10 år har svineproducent Alex Ostersen skabt en bundlinje på 16 millioner kroner. Men ikke alene. Succesen er fulgt med et velfungerende gårdråd.

Selv troede landmand Alex Ostesen, at det var et flaskehalsproblem i produktionen, der sinkede effektiviteten på hans bedrift. Imidlertid afslørede gårdbestyrelsen, at det største problem på svinebedriften; Nørrevang var – ledelsen selv.

»Det kræver hår på brystet og stor vilje til at sluge nogle kameler, når vi inviterer en bestyrelse ind på gårdens ledelseskontor«, siger Johs. Enevoldsen, rådsmedlem og revisor hos vestjysk.

Han er erfaren rådgiver og er medlem af adskillige bestyrelser indenfor landbruget, heriblandt hos Alex Ostesen, men også i produktionsvirksomheder i andre erhverv.

Det går godt
Ved at følge input fra sin professionelle bestyrelse er det lykkedes Alex Ostesen at effektivisere sin bedrift.
»Svære tider kalder på større overblik. På 10 år har Alex rejst en bundlinje fra nul til et overskud på ca 16 millioner kroner«, vurderer Johs Enevoldsen.

Og et gårdråd er alle pengene værd, supplerer Alex Ostersen, der varmt anbefaler andre at etablere et sådant. Også selvom bestyrelsen pegede på, at han burde træde i karakter som leder og i højere grad drøfte virksomhedens planer med de ansatte.

»Tillid giver de ansatte engagement og ejerskab, og når man retter sin opmærksomhed mod et område, så bliver det altid bedre. For hos os handler det om at få mere ud af det, vi har, frem for at vi skal være større«, siger Alex Ostersen. Han forklarer, at det kan være svært at overskue en stor bedrift alene.

Godt med sparring
Gårdbestyrelsen mødes fire gang om året. Og på møderne aftales løbende eventuelle mål, strategier, deadlines og rådet sikrer, at der sker en opfølgning.

»Der iværksættes hele tiden tiltag, der ikke blot hæver bedriftens effektivisering, men også løbende justerer de formulerede strategier, visioner og mål for virksomheden», understreger Johs Enevoldsen.

Han forklarer, at på Nørrevang er der i løbet af de seneste seks år kommet flere søer, flere slagtesvin og flere medarbejdere. Derudover er Alex Ostesen også medejer af Vestjysk Biogas. 

 

FAKTA

2014     2020
2300 søer
10.000 slagtesvin á 100 kilo
55.000 smågrise á 30 kilo
  2400 søer
20.000 slagtesvin á 100 kilo
55.000 smågrise á 30 kilo
     
Beskæftiger 15 medarbejdere   Beskæftiger 20 medarbejdere
     
Produktion er fordelt på fem gårde
750 HA, heraf 80 HA med kartofler
  750 HA, heraf 200 HA med kartofter
     
2014 formulerede mål   2020 mål
-at være blandt de 25 procent
bedste svineproducenter i landet 
  Fortsat arbejde
-at have et afkast på omkring
fem til otte procent. 
  Indfriet

 

2014 overordnede vision:
-at drive et rentabelt landbrug, og i de planer indgår en fremtidig energiproduktion, evt. med biogas eller vindmøller.
Strategien er at optimere svineproduktionen ved at øge produktionen med fokus på omkostningerne.

2020
Alex Ostesen gik i 2018 sammen med kolleger om at etablere Vestjysk Biogas.

I gårdrådet på Nørrevang sidder udover Alex selv, hustruen Diana, en ekspert i svineproduktion, en ekspert i risikoafdækning og Johs. Enevoldsen, revisor i vestjysk.

Tilbage til toppen