Fremtidssikring af BBR – Vestjysk tilbyder at hjælpe med opdatering

8. oktober 2018

Der er kommet nye regler vedrørende detaljeringsgraden af registrering i BBR for erhvervsbygninger og tekniske anlæg – dermed også på landbrugsejendomme.

Det er vigtigt for dig, at oplysningerne er opdateret i BBR, da blandt andre Udviklings og Forenklingsstyrelsen (tidligere SKAT), forsikringsselskaber, realkreditinstitutter og forsyningsselskaber anvender oplysninger i BBR. Det kan derfor have betydning for dig, hvis dine oplysninger i BBR ikke stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.

Indberetningsfrist for Landbrugsejendomme:

  • for landbrugsejendomme under 35 ha: den 31. oktober 2018
  • for landbrugsejendomme på 35 ha og derover: den 31. december 2018

Vi tilbyder at hjælpe

Udviklings og Forenklingsstyrelsen har i samarbejde med SEGES (DLBR) lavet et program, hvor din revisor kan printe kort over dine bygninger og dine nuværende oplysninger i BBR.

Vi tilbyder at gennemgå dine oplysninger sammen med dig, lave evt. rettelser og påføre de nye anvendelseskoder. Vi uploader herefter disse oplysninger til Udviklings og Forenklingsstyrelsen.

Indberetning til BBR

Der er altså to måder, du kan indberette oplysningerne på.

Den ene måde er, at du takker ja til din revisors hjælp. Din revisor vil kontakte dig og tilbyde sin hjælp, så du får indberettet dine oplysninger til tiden og undgår det administrative bøvl.

Den anden mulighed er, at du selv henvender dig til Udviklings og Forenklingsstyrelsen og får gennemgået opdateringen af BBR

Lidt mere baggrund:

Bygninger og tekniske anlæg

I løbet af de kommende år vil Udviklings og Forenklingsstyrelsen indsamle oplysninger om dine bygninger og tekniske anlæg på din ejendom.

Bygninger

På landejendommene skal der oplyses, hvad bygningerne primært anvendes til. Der skal også oplyses bygningernes areal, opførelsesår, tagmateriale og ydervægmateriale.

Tekniske anlæg

De tekniske anlæg er fx gyllebeholder, ensilageanlæg og planlager. Der skal registreres, hvornår det tekniske anlæg er etableret, dets størrelse/effekt, om det er i brug eller ej, og om det er placeret frit eller inde i en bygning.

Oplysningspligt

Du, som ejer af en ejendom, skal være opmærksom på, at du har pligt til at sikre dig, at din ejendom er korrekt registreret i BBR i henhold til bekendtgørelsen om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret(BBR).

Se mere i bilag fra Skat: ”Skat opdaterer bygnings- og boligregisteret (BBR)”

 

Tilbage til toppen