Frisk græs klippet 11. maj 2020

13. maj 2020

Analyseresultaterne fra årets andet klip er nu klar.

Der er tre græsblandinger med i prøveudtagningen:

  1. Kibæk: Blanding 41, 2. brugsår, JB 2
  2. Kibæk: Blanding Ø22, 2. brugsår, JB 4
  3. Videbæk: Blanding 35, 2. brugsår, JB 1

Der er planlagt klip af græs igen 18. maj

Græsvækst

Græsvæksten er stadig ikke høj (se figuren), hvilket skyldes de meget kolde nætter og beskedne dagtemperaturer, maj har budt på indtil nu. Der er sket en udvikling i markerne, men vi ser stadig en stor variation fra lokalitet til lokalitet, derfor er det vigtig at komme ud i dine egne marker og se på udvikling, græshøjde, tæthed i bund, kløverandel mv.

Ønskelig fordøjelighed

Målet for 1. slæt hedder 78-80% fordøjelighed (FKOS) til malkende køer afhængig af græsblanding og forventet andel i rationen. FKOS over 80% vil betyde lavere græsudbyttet pr ha (se figuren fra slætgræsprognosen, der viser sammenhæng mellem udbytte og FKOS), mens FKOS under 78% påvirker mælkeydelsen (stigende behov for indkøbt foder).

40-blandinger klar medio uge 21

Blanding 41 er klar til slæt midt i uge 21 (omkring 20. maj), mens blanding 35 og 22 skal stå en uge længere (omkring 25. maj – dog forventeligt lidt senere for bl. 22). De marker, der står med et meget stort lag – hvor 5.slæt ikke kunne tages i efteråret 2019 – har også behov for at blive høstet meget snart, således væksten kan komme i gang igen.

Forskellen fra FKOS på 80% til FKOS på 78% flytter slættidspunktet ca. 7 dage.

Resultatet fra bl. 35 er tastet ind i slætprognosen

Link: https://climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/home

Forventet høsttidspunkt for blanding 35 er 25. maj og for bl. 41 siger prognosen 19. maj. Den økologiske blanding 22 forventes klar 24. maj, men en samlet konklusion af både analyseresultat og visuel vurdering er dog, at blanding 22 IKKE klar til høst 24. maj – den fremstår stadig fin, så derfor er bedste bud, at den først er klar ultimo maj. De meget kølige temperaturer har gjort, at sukkerindholdet er steget i alle tre analyser.

Slætprognose for bl. 35 Videbæk – herunder er markeret med gult, hvor skæringen er ved de 80,0% FK org stof og dermed forventet høsttidspunkt:

Videbæk

Blanding 35

Blanding 35, JB 1   04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020
Org. Stof fordøjelig % OS 84,4 82,4  
Råprotein [g/kg ts] 196 178  
NDF [g/kg ts] 366 356  
Ufordøjelig NDF [g/kg NDF] 82 101  
Sukker [g/kg ts] 196 225  
Træstof [g/kg ts] 194 196  
AAT 20 kg ts [g/kg ts] 101 100  
PBV 20 kg ts [g/kg ts] 34 19  
NEL 20 kg ts [MJ/kg ts] 7,06 6,99  
Foderenheder norfor [kg ts pr FEN] 1,05 1,06  
Foderenheder (gamle)  [kg ts pr FE] 0,96 0,98  
Græshøjde [cm] 25 29  
FORVENTET 1.SLÆT (%OS=80) 26. MAJ 25. MAJ  

 

Kibæk

Blanding 41

Blanding 41 JB 2   04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020
Org. Stof fordøjelig % OS 81,0 80,1  
Råprotein [g/kg ts] 157 153  
NDF [g/kg ts] 410 376  
Ufordøjelig NDF [g/kg NDF] 131,7 119  
Sukker [g/kg ts] 230 238  
Træstof [g/kg ts] 204 216  
AAT 20 kg ts [g/kg ts] 98 95  
PBV 20 kg ts [g/kg ts] 2 4  
NEL 20 kg ts [MJ/kg ts] 6,86 6,53  
Foderenheder norfor [kg ts pr FEN] 1,08 1,14  
Foderenheder (gamle)  [kg ts pr FE] 1,02 1,09  
Græshøjde [cm] 30 36  
FORVENTET 1. SLÆT (%OS=79) 17. MAJ 19. MAJ  

 

Kibæk

Blanding Ø22

Blanding 22 JB 4   04.05.2020 11.05.2020 18.05.2020
Org. Stof fordøjelig % OS 86,4 84,6  
Råprotein [g/kg ts] 139 146  
NDF [g/kg ts] 349 327  
Ufordøjelig NDF [g/kg NDF] 194,8 165  
Sukker [g/kg ts] 285 286  
Træstof [g/kg ts] 178 186  
AAT 20 kg ts [g/kg ts] 101 99  
PBV 20 kg ts [g/kg ts] -20 -10  
NEL 20 kg ts [MJ/kg ts] 7,13 6,91  
Foderenheder norfor [kg ts pr FEN] 1,04 1,07  
Foderenheder (gamle)  [kg ts pr FE] 0,96 0,99  
Græshøjde [cm] 22 25  
FORVENTET 1. SLÆT (%OS=80) 1. JUNI 24. MAJ  

 

Tilbage til toppen