Frisk græs klippet 4. maj 2020

7. maj 2020

Analyseresultaterne fra første klip er nu klar.

Der er tre græsblandinger med i prøveudtagningen:

– Kibæk: Blanding 41, 2. brugsår, JB 2

– Kibæk: Blanding Ø22, 2. brugsår, JB 4

– Videbæk: Blanding 35, 2. brugsår, JB 1

Der er planlagt klip af græs igen d. 11. og 18. maj.

Græsvækst
Græsvæksten er endnu ikke høj (se figuren), hvilket skyldes de meget beskedne temperaturer, vi har haft i april, ligesom nattefrosten, der endnu ikke har sluppet. De kystnære områder, hvor der ikke har været nattefrost, vil være længere fremme i udviklingen. Derfor er det vigtig at komme ud i dine egne marker og se på udvikling, græshøjde, tæthed i bund mv.

Ønskelig fordøjelighed
Målet for 1. slæt hedder 78-80 % fordøjelighed (FKOS) til malkende køer afhængig af græsblanding og forventet andel i rationen.

FKOS over 80 % – græsudbyttet pr ha vil ofte være til den lave side.

FKOS under 78 % påvirker mælkeydelsen (stigende behov for indkøbt foder).

Tidspunkt for første slæt
Tidspunktet for første slæt har betydning for, hvor meget græsset vil stængle til andet slæt. Tages græsset meget tidligt, vil risikoen for et ringere andet slæt øges, idet græsset vil stresse og stængle. Læg derfor i stedet en strategi for, hvilken fordøjelighed du ønsker i græsset, og brug meget gerne slætgræsprognosen som et beslutningsværktøj.

Forskellen fra FKOS på 80 % til FKOS på 78 % flytter slættidspunktet ca. 7 dage.

Resultatet fra frisk prøven er tastet ind i slætprognosen
Link: climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/ home

Forventet høsttidspunkt for blanding 35 er d 26. maj ved god let fordøjelig græs (FK org stof på 80,0 %). Forventet høsttidspunkt for bl. 41 (der er en lidt grovere blanding) er d. 17. maj ved en fordøjelighed på 78,9. For den økologiske blanding 22 er vi helt fremme ved 1. juni i forventet høstdato, men den var også meget fin og ikke ret langt fremme på udtagningsdatoen. MEN HUSK, én analyse kan ikke stå alene – det vigtige er at følge udviklingen i de enkelte marker. Vi afventer resultatet af næste klip på mandag d. 11. maj, og ser på, hvad udviklingen viser. Husk at komme ud at kigge i dine egne græsmarker!

Slætprognose for bl. 35 Videbæk – herunder er markeret med gult, hvor skæringen er ved de 80,0 % FK org. stof og dermed forventet høsttidspunkt:

Tilbage til toppen