Frisk græs klippet d. 06.05.2019

8. maj 2019

Så har vi 2 resultater på frisk græs.

Der er to lokaliteter med i prøveudtagningen – én vest for Ringkøbing og én i Borris. Dvs. følgende lokaliteter er repræsenteret:

  1. Søren Pedersen, Holmsland, bl. 35, 2. års mark, JB 2, 30 t gylle 250 kg selengødning. Marken vandet to gange á 25 mm forud for første klip 6. maj.
  2. Ørskov Agro Aps, Borrisvej 29, Borris, bl. 35, 2. års mark, JB 4, 30 t kvæggylle, 250 kg selengødning. Marken er vandet en gang á 35 mm forud for første klip 6. maj.

Der er planlagt klip af græs igen d. 13. og 20. maj

I april kom græsset godt i gang med varmen. Men her efterfølgende har vi fået temperaturer som vores køleskab, og græsvæksten er meget lav igen. Ud over temperaturen er græsvæksten påvirket af om vandbehovet har været dækket.

Vores mål for 1. slæt hedder 78-80% fordøjelighed (FKOS) til malkende køer.

  • FKOS over 80% – græsudbyttet pr ha vil ofte være til den lave side.
  • FKOS under 78% påvirker mælkeydelsen (stigende behov for indkøbt foder).

Hvornår skal 1. slæt tages her i 2019?

Din fodersituation med græsbeholdningen skal med i bestemmelsen af slættidspunktet:

  • Har du græs / grovfoder nok ?
    • Så kan du gå efter en fordøjelighed på 80%
  • Mangler du græs / grovfoder?
    • Det er altid 1. prioritet at have nok grovfoder, og derfor vil vi gerne have et lidt større udbytte, hvor fordøjeligheden måske ligger på 77-78%

Forskellen fra 80% til 78% flytter slættidspunktet ca. 7 dage.

Resultatet fra frisk prøven er tastet ind i slætprognosen

Link: https://climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/home

Forventet høsttidspunkt d. 28. maj ved god let fordøjelig græs.

Tilbage til toppen