Her kan du læse vestjysks høringssvar til justeringen af Natura2000-områderne.

24. september 2018

Miljøstyrelsen havde sendt nye justerede Natura2000 områder i høring. I forslaget er der fokuseret på at fjerne arealer uden betydning for Natura2000-områderne og tilføje arealer med mere værdifuld natur. Der er således udtaget en del landbrugsarealer og bynære arealer fra udpegningerne, men også udpeget nye områder der ligger i ”tilknytning” til de eksisterende udpegninger.

Vestjysk har haft fokus på de nye udpegninger og har kommenteret på nogle problempunkter i udpegningsgrundlaget og i udpegningerne.

Vi håber, at miljøstyrelsen igen vil være lydhør overfor vores høringssvar.

Høringssvar Natura2000 Vestjysk
Tilbage til toppen