Hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder vedtaget

18. marts 2020

Frister for betaling af skatter og moms udskydes

Folketinget har som følge af Coronakrisen den 17. marts 2020 hastevedtaget en række udskydelser af betalingsfrister for at give virksomhederne likviditet.

Der er vedtaget følgende 5 ændringer.

 

Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.

Rate, A-skat m.v. Oprindelige betalingsfrist Udskydes til
April 2020 11. maj 2020 10. september 2020
Maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020
Juni 2020 10. juli 2020 10. november 2020

 

B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020

Som følge heraf bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat m.v. men flyttes til henholdsvis juni og december, hvor der normalt ingen betalinger er. Såfremt du ønsker at undgå at betale B-skat for marts måned skal du senest onsdag den 18. marts 2020 kl. 16.00 ændre din forskudsopgørelse på skat.dk. Hvis du ikke når det, kan du efterfølgende få pengene tilbageført.

 

For virksomheder med månedsmoms flyttes betalingsfristen for månederne marts, april og maj 2020 med 30 dage.

Moms månedlig Oprindelige betalingsfrist Udskydes til
Marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020
April 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
Maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020

 

For virksomheder der betaler moms kvartalsvis og halvårligt flyttes betalingsfristerne henholdsvis 3 og 6 måneder

Moms kvartårlig Oprindelige betalingsfrist Udskydes til
1. kvartal 2020 2. juni 2020 1. september 2020

 

Moms halvårlig Oprindelige betalingsfrist Udskydes til
1. halvår 2020 1. september 2020 1. marts 2021

 

Virksomheder får fra den 25. marts mulighed for at indbetale op til 10 mio. kr. til SKAT i en midlertidig periode

Pengene indbetales på den såkaldte skattekonto. Det vil afbøde de virkninger, som de udskudte betalingsfrister kan udløse i form af negative renter på større bankindeståender. Du kan derfor overveje at indbetale penge til SKAT, og dermed undgå at betale en negativ rente i banken på dit indestående i banken.

 

Alle 5 tiltag er vedtaget med baggrund i et ønske om at lette presset på virksomhedernes likviditet her og nu, men betyder også, at der skal mere likviditet til, på det tidspunktet hvortil betalingsfristen er udskudt.

Kontakt din revisor hos vestjysk, hvis du ønsker at høre mere om hvad udskydelsen af betalingsfristerne betyder for dig.

Det er også muligt at se mere på SKATs hjemmeside – https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Virksomhedsguiden har samlet flere informationer omkring corona virussen, som du som virksomhedsejer med fordel kan læse. Se mere på: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

Tilbage til toppen