Ikke alt drikkevand i Danmark er rent faktisk rent!

5. juli 2018

Glasset til venstre er helt rent vand og vandet til højre er køers drikkevand, hvor vandkarret er rengjort 2 dage tidligere

Erhvervet – herunder både mælke-, svine- og fjerkræproducenter – bruger mange penge på at sikre, dyrene får kvalitetsfoder, mens det ofte tages for givet, at kvaliteten af drikkevandet er i orden.

I vestjysk har vi undersøgt drikkevandskvaliteten på en række svine- og kvæggårde – og ser udfordringer med mikrobiologien såvel som med indholdet og sammensætningen af diverse sporstoffer. Indholdet af spormineraler er meget varierende i landet, idet jordens sammensætning er meget forskellig afhængig af geografi.

Vi ved, at forhøjede niveauer af flere mineraler giver sig udslag i en nedsat daglig tilvækst hos grisen samt en øget frekvens af diarre. Faktisk vil de fleste smågrise og mælkefodrede kalve vænne sig til eksempelvis sulfater – der primært stammer fra svovlsyre – i løbet af cirka 2 uger – men har vi råd til at betale prisen for så mange risikouger i vores dyrehold?

Voksne dyr får desuden et nedsat immunforsvar, hvis der er ubalance imellem mineralerne – det koster produktivitet (mælkeydelse, reproduktion m.m) og giver samtidig grobund for uønskede mikroorganismer – så kan eksempelvis salmonella få fat.

Ofte glemmer man at få undersøgt drikkevandskvaliteten i det vand dyrene tilbydes. Vandet ind til gården er der styr på – resten tages måske for givet? Det er vigtigt at måle kvaliteten af det vand, som dyrene rent faktisk drikker – især i denne meget varme periode.

I vestjysk har vi netop udviklet – med inspiration fra US – redskaber, der kan måle både mikrobiologisk og kemisk/mineralsk kvalitet. Og dette danner grundlag for en målrettet rådgivning til den enkelte animalske fødevareproducent. vestjysk har værktøjerne såvel som løsningen.

Nu kan du få en komplet mikrobiologisk og kemisk/mineralsk analyse pakke på dit drikkevand for 750,- kr.

Kontakt vestjysk for yderligere information eller mød os i Hal Q under Landsskuet i Herning i dagene 5.- 7. juli 2018.

Arbejdsområder
Kalveekspert, smittebeskyttelsesplaner, sundhedsrådgivning
Specialer:
Kalve
                                         
Arbejdsområder
Etablering, erstatningssager, hard-core kvægrådgivning

Tilbage til toppen