Justering af Natura2000- områdernes grænser

4. september 2018

Miljøstyrelsen har sendt nye justerede Natura2000 områder i høring. I forslaget er der fokuseret på at fjerne arealer uden betydning for Natura2000-områderne og tilføje arealer med mere værdifuld natur. Der er således udtaget en del landbrugsarealer og bynære arealer fra udpegningerne, men også udpeget nye områder der ligger i ”tilknytning” til de eksisterende udpegninger.

Resultatet i høringssvaret er blevet, at Natura2000 områderne er reduceret med ca. 29.900 ha og udvidet med ca. 30.900 ha ny natur.

De justerede udpegninger ses her:

Justerede grænser for Natura2000

Har man et husdyrbrug der ligger op til de nye habitat udpegninger, skal man være meget opmærksom på hvilke restriktioner det evt. kan medføre. En placering tæt på et Natura2000 område kan få store konsekvenser for ejendommen, både i udvidelsessituationer og i revurdering af eksisterende miljøgodkendelser.
Det er derfor vigtigt, at man får sendt et høringssvar. Vores erfaring er at man i Miljøstyrelsen tager høringssvarene alvorlig. Eksempelvis blev større landbrugsarealer taget ud i den tidligere høringsfase.

Høringsfristen udløber d. 17. september.

For yderligere information kontakt: 

Arbejdsområder
Miljøtilladelser/miljøgodkendelser, Arealgodkendelser, Anmelderordning, Team-mink, Ejendomstjek, Naturprojekter, Naturplaner, §3-registrering, Natura2000

 

Tilbage til toppen