Kvælstofprognosen 2020

20. marts 2020

Så er årets kvælstofprognose meldt ud. Kvælstofprognosen er beregnet ud fra målinger af kvælstofniveauet i jorden 135 steder i Danmark samt modelberegninger. Kvælstofprognosen gælder for vårsåede afgrøder og vinterkorn. Prognosen viser afvigelser fra det normale behov for tilførsel af kvælstof. I 2020 er kvælstofbehovet øget med 0 til 10 kg kvælstof pr. ha i forhold til normalt pga. de meget store nedbørsmængder gennem efterår og vinter.

Tilbage til toppen