Majshøst 2019 – uge 37

13. september 2019

Billederne og analyseresultaterne i skemaet, er fra prøver udtaget mandag den 9. september. Tørstofindholdet ser ikke ud til at have flyttet sig, men det kan henføres til de store mængder regn. ’Manglende’ ca. 2 % tørstof kan henføres til stængler der var max. saftspændte, og dertil kommer ca. 1 % på grund af våde planter. De generet lave tørstofprocenter er faktuelle, men dog lidt misvisende for planternes udviklingsstadie.

Der er klippet planter på JB 4 jord omkring Hanning og Videbæk.

Augustus: Er sået efter græs den 24. april, og har kun fået 100 kg startgødning. Siden sidste uge er der sket rigtig meget, hvilket ses tydeligt på kolberne. Stivelsesindholdet ligger nu på 26 %, hvilket næsten er en fordobling fra sidste uge.

Prospect er sået den 4. maj, har majs som forfrugt og fået 150 kg startgødning. Både højere tørstof og højere stivelsesindhold var forventet i Prospect, men i den udvalgte mark er dette ikke målt. Foto af kolben viser det meget godt.

Emblem er sået den 5. maj efter græs og har fået 180 kg startgødning.

Conclusion er sået den 7. maj efter byg og har fået 150 kg startgødning.

At Emblem og Conclusion er senere sorter end de 2 andre ses tydeligt på såvel kolber, som total planternes næringsstofindhold.

Der går stadig nogen tid før majsen er klar til snitning, MEN husk vi har udtaget prøver af gennemsnitsplanter, så DINE majs kan være en hel del længere fremme. Gå derfor allerede nu tur i marker med tidlige sorter og følg dem tæt. Majs skal snittes når kolberne er hårde, men hvor den resterende plante, stadig er delvis grøn, for da fås både stivelse og gode, fordøjelige cellevægge i den ensilerede afgrøde.

Tilbage til toppen