Miljøteknologi Kvæg og Gartneri 2019

4. september 2019

Der er nu en vejledning tilgængelig på den kommende ansøgningsrunde til Miljøteknologi, hvor der kan søges til teknologier, der kan reducere miljøpåvirkningen i kvæg og gartneri.

Ansøgningsrunden er åben fra 1. oktober 2019 til 3. december 2019.

Der kan søges til følgende områder:

Sektor Indsatsområder Minimumskrav tilskudsgrundlag
Kvæg
 1. Reduktion af ammoniakudledningen, malkekvæg
300.000 kr.
 1. Reduktion af ammoniakudledningen, slagtekalve
300.000 kr.
 1. Reduktion af energiforbruget
100.000 kr.
Gartneri
 1. Reduktion af energiforbruget
100.000 kr.
 1. Reduktion af næringsstofforbruget
100.000 kr.
 1. Reduktion af pesticidforbruget
100.000 kr.

 

Tilskudsgrundlaget udregnes ud fra en standardomkostning, som er en fastsat enhedspris for hver teknologi. Tilskuddet udgør 40 procent af standardomkostningen, der er opnået tilsagn til.

Teknologier der kan søges til indenfor kvæg:

 1. Malkekvæg, reduktion af ammoniakemission:
  1. Gylleforsuring i malkekvægstalde
  2. Fasefodring baseret på mælkemåling
  3. Fasefodring baseret på mælkens sammensætning
  4. Fasefodring med kraftfoder
  5. Teltoverdækning til gylletanke
  6. Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
  7. Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
  8. Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring
 2. Slagtekalve, reduktion af ammoniakemission
  1. Gylleforsuring i slagtekalvestalde
  2. Fasefodring med kraftfoder
  3. Overvågning af drøvtygning og sygdom
  4. Udstyr til automatisk fodring med fuldfoder
 3. Kvæg, reduktion af energiforbruget
  1. LED-belysning
  2. Frekvensstyret vakuumpumpe i malkeanlæg
  3. Brøndvandskøling af mælk
  4. Frekvensstyret mælkepumpe og mælkeudskiller med bufferkapacitet
  5. Varmegenvinding fra mælkekøling (anlæg uden forkøling med brøndvand)
  6. Varmegenvinding fra mælkekøling (anlæg med forkøling med brøndvand)

Teknologier der kan søges til inden for gartneri:

 1. Gartneri, reduktion af energiforbruget
  1. Højisolerende dækkemateriale til isolering af væksthuses nordvendte vægge
  2. Højisolerende dækkemateriale til isolering af ældre væksthuse
  3. Gardinanlæg til isolering af væksthuse – enkeltlags
  4. Gardinanlæg til isolering af væksthuse – tolags
  5. Klimacomputer med relevant software og sensorer til dynamisk klimastyring i væksthuse
  6. LED-belysning til væksthuse
  7. Hybridinstallation med højtryksnatrium lamper og LED-lamper til væksthuse
  8. Energieffektiv varmepumpe til opvarmning i væksthuse
 2. Gartneri, reduktion af næringsstofforbruget
  1. Gødningsblander og gødningscomputer til styring af gødning i produktion
  2. Recirkulering af gødevand i produktion.
 3. Gartneri (konventionel), reduktion af pesticidforbruget
  1. Lugerobot til rækkeafgrøder af grøntsager
  2. Autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse i grøntsager og planteskoler
  3. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i flerårige vedagtige rækkeafgrøder
  4. Tunnel eller plasthus til dyrkning af bær eller grøntsager
  5. Regntag over frugt og bær
  6. Høstmaskine til skånsom høst af bær

Er der spørgsmål, eller skal du have hjælp til udarbejdelse af ansøgning, kontakt da:

Arbejdsområder
DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
Specialer:
Stalde, miljøteknologi

 

Tilbage til toppen