Modernisering af kvægstalde 2018

13. september 2018

Der kan nu søges om tilskud til modernisering af kvægstalde. Der kan søges om tilskud til nybyggeri-, tilbygnings- og totalrenoveringsprojekter.

Ansøgningsrunden er påbegyndt og løber frem til og med d. 13. december 2018.

Der kan søges til følgende 6 indsatsområder inden for både konventionel og økologisk kvægbrug:

  1. Etablering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  2. Etablering af stald til malkekøer
  3. Etablering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr
  4. Totalrenovering af stald til malkekøer med tilhørende malkestald
  5. Totalrenovering af stald til malkekøer
  6. Totalrenovering af stald til slagtekalve og/eller opdræt af kalve/ungdyr

Et projekt kan ikke omfatte mere end et område. Hvis det både vedrører køer og ungdyr eller slagtekalve, skal det deles i to eller flere separate projekter og der skal laves adskilte ansøgninger.

Hver område er inddelt i 3 kategorier med foruddefinerede investeringer:

Basisstald, skal som minimum indeholde pladser til lakterende køer eller opdræt/slagtekalve.

Miljø- og dyrevelfærdstilkøb, f.eks. gylleopbevaring og ensilageplads

Malkning og mælkeopbevaring, hvis der valgt med malkestald kan der vælges mælkekøling og mælketank.

Der kan opnås et samlet tilskud på 20 pct. af de samlede standardomkostninger for investeringerne i projektet.

Standardomkostning er en fast enhedspris på elementerne i projektet. Det er standartomkostningen, der danner grundlag for beregningen af de 20 pct., du kan få udbetalt. Uanset hvilke konkrete udgifter der er forbundet med byggeriet. Det er dog en forudsætning, at byggeriet indeholder alle de investeringer, der fremgår af tilsagnet og alle obligatoriske elementer er lavet. Dette kræver f.eks. ved totalrenovering at bunden skiftes i stalden, et nyt slidlag kan ikke godkendes som overholdelse af de obligatoriske elementer.

Er der spørgsmål eller behov for hjælp til at indsende en ansøgning.

Kontakt: 

Arbejdsområder
DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
Specialer:
Stalde, miljøteknologi

 

Tilbage til toppen