Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs 2020

10. oktober 2020

Hen igennem efteråret plukkes der i år, kolber ved Spjald for at følge udviklingen af vandprocenten i kerner og tørstofprocenten i kolber.

Ønsket vandprocent i kerne: under 40 % vand (svin)

Ønsket tørstofprocent i kolbe: ca. 55 % tørstof (kvæg)

Vi er startet op med at monitere vand- og tørstofprocent i kolbe- og kernemajs d. 21. september. Ved plukningen d. 5. oktber var der “black spot”, hvilket indikere at det er tæt på høsttidspunktet. Vandprocenten i kernen er på 39,5 som er ønsket niveau. Tørstofprocenten i kolben er målt til 48,6, men vurderet på kolben kunne tørstofprocenten godt være højere. Der plukkes igen på mandag d. 12. oktober, medmindre der er høstet i mellemtiden.

I diagrammet aflæses vandprocent fra 1. uge i september til 4. uge i oktober, hvis ikke majsen er høstet inden. Kurverne viser sorter og sådato fra 2012 – 2020. (sådato 2020: 17/4)

I diagrammet aflæses tørstofprocent fra 1. uge i september til 4. uge i oktober, hvis ikke majsen er høstet inden. Kurverne viser sorter og sådato fra 2012 – 2020. (sådato 2020: 17/4)

Tilbage til toppen