Nye krav til håndtering af nyfødte kalve pr. 2022 – opfylder du disse?

13. januar 2022

Er der en kælvningsboks på bedriften, også selvom bedriften er etableret før 2010, skal kravet om at ko og kalv opholder sig sammen i mindst 12 timer efter fødsel opfyldes. Har du ikke nok kælvningsbokse til alle, må du separere ko og kalv og anvende boksen til næste fødende ko, også inden de 12 timer er gået.

Har du derimod ingen enkeltkælvningsboks(e), må ko og kalv separeres i forbindelse med fødslen. Dette er dog kun fældende indtil 01.07.2024, hvor der er krav om, at ko og kalv skal opholde sig sammen de første 12 timer efter fødslen.

Vær opmærksom på, at kælvningsområdet som minimum opfylder følgende:

  • Underlaget skal være rent for at undgå smitteopformering. Målet er, at du fjerner underlaget og rengør bunden mindst mellem hver 5. fødsel.
  • Husk at rengøring af bokse skal inkludere først lunkent vand (aldrig varmt), derefter desinfektion.
  • Designet af den enkelte kælvningsboks kan være på mange måder og bør indrettes efter den enkelte ejendom.

Vi er naturligvis behjælpelige med rådgivning omkring dette, så du sikrer en sund og levestærk kalv og en effektiv arbejdsgang.

Hvis det tager 30 min pr. rengøring og der fødes 200 kalve om året giver det et samlet tidsforbrug på 20 timer. Kan indretningen laves bedre så det kun tager 15 min for en rengøring reduceres tidsforbruget til 10 timer om året.

I kælvningsområdet skal der være minimum 4 pladser pr. 100 køer og heraf skal minimum 2 være enkeltkælvningsbokse.

Skal kravet fraviges omkring kalven sammen med koen, skal dette være skriftligt dokumenteret af dyrlægen.

Kalvens leje skal være bekvemt, rent, tørt og blødt. Mængden af strøelse skal være passende, men der er ikke defineret hvilken type strøelse, der fordres. Så jvf. bekendtgørelsen, skal der strøes i boksen. Vær meget opmærksom på, at vælger du gummimåtter med savsmuld eller lignende, skal du til en hver tid sikre, at arealet er tørt og ikke vådt (glat).

OBS er du økolog, er der et andet regelsæt, der gælder. Her gælder økologireglen, hvor ko og kalv skal opholde sig sammen i 24 timer.

Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst kvægrådgiver Rikke Engelbrecht på mob. 22 50 75 51 eller rep@dybcon.dk og kvægrådgiver Lars Bach Poulsen på mob. 30 63 57 95 eller lbp@vestjysk.dk

 

OBS: du kan finde mere inspiration i Tjekbog til OPDRÆT. Bogen kan købes her:

https://www.vestjysk.dk/produkt/tjekbog-ungdyr-forudbestilling/

Tilbage til toppen