OBS: Nye regler ved beregning af dagpenge og efterløn for selvstændige

18. februar 2019

Arbejdsområder
Skatteregnskaber, årsrapporter
Specialer:
Byerhverv, deltidslandbrug, moms og afgifter, social jura, ejendomsavance
Andet:
Team 1
Trin 1 og Trin 2 beregning ved efterløn og dagpenge for selvstændige nye regler.

Med ny lov gældende fra 1. oktober 2018 er beregningsgrundlaget for selvstændige ændret væsentlig i forhold til dagpenge og efterløn.

Den selvstændige må anvende indberettet overskud ved SKAT før renter fra seneste afsluttet indkomstår som grundlag for indkomstgrundlag/optjeningskrav og derefter satsberegning.

Seneste afsluttet indkomstår betyder at det er årsopgørelsen gældende 1. juli som kan indgå i beregningsgrundlaget.

Det er kun aktiv virksomhed som må indgå i beregningsgrundlaget både ved trin 1 og trin 2.

 
Indkomstgrundlag (optjeningskrav) 233.376 kr. i 2019

Trin 1
Har der været indkomst fra både selvstændig og lønmodtageraktivitet anvendes oplysningerne fra e-indkomst register og indsendt afsluttet årsopgørelse overskud før renter gældende fra 1. juli ved SKAT samlet indenfor 3 år.

I beregningsgrundlaget kan der maksimalt medregnes 19.448 kr. pr. måned efter AM-bidrag ved beregning af optjeningskravet.

Opfyldes beregningsgrundlaget ikke under reglerne for trin 1 kan selvstændige i visse tilfælde anvende trin 2.

Trin 2
A-kassen indhenter oplysninger fra årsopgørelser ved SKAT for at få overblik over økonomien. Her anvendes indberettet overskud fra selvstændig (aktiv) virksomhed før renter, og beregningsgrundlaget kan gå op til 5 år tilbage.

Det er muligt at gå 5 år tilbage hvor indkomsten de seneste 3 år ikke opfylder et samlet indkomstkrav på 233.376 kr.

Indkomstår med negativ overskud medregnes med 0 kr. i beregningen.

 
Satsberegning
Som hidtil 90% af indkomst dog maksimalt dagpengesats på 226.392 kr.

For at få højeste dagpengesats skal indkomsten inklusiv arbejdsmarkedsbidrag på 8% mindst udgøre 273.420 kr. i 2019.

Med de nye regler er mindste satsen for selvstændige afviklet.

 
Indkomstgrundlag trin 1.
Her er satsberegning skærpet til kun at medtage de 12 bedste indenfor seneste 24 måneder. Dette gælder også seneste afsluttet regnskabsår for den selvstændige.

Altså vil der ofte kun kunne medtages et afsluttet regnskabsår i beregningen.

Undtagelsesvis kan beregningsperioden udvides til 36 måneder hvor ingen indtægt forligger i de foregående 24 måneder.

 
Indkomstgrundlag trin 2.
Når optjeningskravet tager udgangspunkt i trin 2 vil satsberegning tage afsæt i de to bedste afsluttet indkomstår indenfor 5 år delt med 2.

Da lovgivning er forholdsvis ny er der mange arbejdsgange, som først nu er ved finde plads i de enkelte A-kasser.

Dette gælder også de forskellige krav til at bevise ophør af virksomhed/passiv virksomhed samt hvornår der forligger bi-virksomhed eller fritidsbeskæftigelse og mange andre forhold.

 

Har du brug for en uvildig vurdering af dine forhold, hører jeg gerne fra dig.

 

Tilbage til toppen