Økologisk investeringsstøtte 2021

4. maj 2021

Der er nu mulighed for at søge om støtte til investering i en lang række teknologier til udvikling af den økologiske produktion. Ordningen er åben for ansøgninger fra 29. april 2021 til og med 4. juni 2021. Der er krav om økologisk autorisation for at kunne søge.

Der skal som minimum søges for 100.000 kr. i standardomkostning, og der kan opnås et tilskud på 40 pct. af standardomkostningen.

Der kan søges indenfor områderne:

 1. Grise
 2. Kvæg
 3. Frugt, bær og grønt
 4. Planteavl
 5. Æg og fjerkræ
 6. Får og Geder.

Der kan f.eks. søges til følgende:

Grise:

 • Udstyr til indhegning
 • Halmstrøelsesmaskine til hytter og stalde
 • Moderne farehytte
 • Afskalningsanlæg
 • Strøelsesanlæg – hængebane til dybstrøelsessystemer
 • Frostfri drikkevandsforsyning med solceller/batteri
 • Frostfri drikkevandsforsyning med elforsyning
 • Sensorovervågning af temperatur og luftfugtighed i lagre

Kvæg:

 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
 • Selektionsudstyr i tilknytning til malkerobot
 • Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Etablering af drivvej
 • Mælketaxa og pasteuriseringsudstyr
 • Robotudmugning
 • Udstyr til management af fodring og optimering af køernes ydelse
 • Udstyr til brug i stalden til dataregistrering af køer
 • Bugseret eller bagmonteret strømaskine
 • Selvkørende strømaskine
 • System til råmælkshåndtering
 • Transport af kreaturer med mobil fangefold
 • Udfodring af frisk græs i stalden
 • Udstyr til indhegning
 • Afskalningsanlæg
 • Stationær eller bugseret fuldfoderblandeanlæg
 • Sandvasker
 • Mobil foderhæk
 • Mobilt kalveskjul

Plante:

 • Radrenser til effektiv bekæmpelse af ukrudt mellem rækkerne med såudstyr til mellem- eller efterafgrøder
 • Traktormonteret lugerobot til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Redskab til frilægning af udløbere af rodukrudt
 • Kompostvender
 • Autostyring af redskab til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med GPS
 • Autostyring af redskab til mekanisk ukrudtsbekæmpelse med kameraer
 • Justering af lufttryk i dæk på traktor under kørsel
 • Strigle eller harve til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 • Stjernerullerenser
 • Høst med ribbe-/plukkebord
 • Tørresilo til tørring af afgrøder med højt vandindhold

Skal du have hjælp til at lave en ansøgning? Eller er der spørgsmål?

Kontakt Lars Bach Poulsen, lbp@vestjysk.dk, mobil 30635795

 

Tilbage til toppen