Præsentation af bestyrelsesmedlem Dorthe Krogsgaard

1. oktober 2021

Dorthe Krogsgaard er vestjysks første kvindelige bestyrelsesmedlem, og i de seneste tre år har hun arbejdet for at videreformidle gode og positive historier fra dansk landbrug.

Da Dorthe Krogsgaard i 2018 blev opfordret til at stille op til en bestyrelsespost i vestjysk, var hun allerede en aktiv kvinde med flere forskellige poster på sit CV.

– Jeg har i mange år været aktiv i foreningsregi i forbindelse med vores børns engagement i forskellige fritidsaktiviteter. I takt med at børnene er fløjet fra reden, fik jeg dog lyst til at engagere mig i en mere faglig forening, der varetager vores virksomheds interesser, fortæller Dorthe Krogsgaard med henvisning til familiens store svineproduktion i Gammelsogn ved Ringkøbing.

Sammen med ægtefællen Asger driver Dorthe en stor full line svineproduktion med 2750 søer samt smågrise og slagtesvin. Den daglige svineproduktion er fordelt på 10 ejendomme og passes af 35 medarbejdere. Der dyrkes desuden 1000 hektar jord med kartoffelavl og foderafgrøder. Dorthe Krogsgaard varetager mange forskellige funktioner på familiens bedrift og står bl.a. for bogholderi, HR og forplejning af alle ansatte.

Dorthe Krogsgaard er 55 år, og sammen har ægteparret Asger og Dorthe fire voksne børn i alderen 22 til 30 år.

Åbenhed og positivitet er vejen frem
Dorthe Krogsgaard er stolt af at være en del af dansk landbrug og ønsker derfor at vise offentligheden det reelle billede af landbrugserhvervet.

– Mit ønske er at belyse, hvad det reelt vil sige at drive landbrug i Danmark, så forestillingen om de gode gamle Morten Korch-film ikke kædes sammen med dansk landbrugsdrift i 2021. Jeg mener derfor, at åbenhed og dialog kan være med til at afmystificere mange af forbrugernes spørgsmål, der ofte kan give anledning til misforståelser og vrangforestillinger, fortæller Dorthe Krogsgaard, der gerne åbner dørene til familiens egne stalde i kampen for at mane eventuelle fordomme til jorden.

Hvert år engagerer Dorthe Krogsgaard sig i arrangementet Åbent Landbrug, hvor interesserede besøgende får et indblik i dagligdagen i en landbrugsvirksomhed.

– Jeg finder det vigtigt at vise offentligheden, at de danske landbrug er gode og sunde virksomheder, der bidrager til samfundets økonomi, skaber gode arbejdspladser og producerer fødevarer af høj kvalitet, fortæller Dorthe Krogsgaard.

Både i sit daglige virke samt i forbindelse med arbejdet i vestjysks bestyrelse drives Dorthe Krogsgaard af at gøre en forskel. Med sit store gå-på-mod og positive livssyn håber hun derfor også at kunne gøre en forskel for dansk landbrug.

– Jeg forsøger altid at fokusere på det positive i enhver situation, og derfor tror jeg også på lyse fremtidsudsigter for dansk landbrug, siger Dorthe Krogsgaard, der har en ambition om at bidrage til udviklingen af vestjysk, så virksomheden fortsat vedbliver en god og attraktiv arbejdsplads, der også i fremtiden tiltrækker dygtige medarbejdere og dermed yder den bedste rådgivning for foreningens kunder.

Tilbage til toppen