Præsentation af medarbejderrepræsentant Leo Bajlum

1. januar 2022

Leo Bajlum er en af vestjysks erfarne planteavlskonsulenter, og siden 2018 har han siddet som medarbejderrepræsentant i virksomhedens bestyrelse.

I de seneste 15 år har Leo Bajlum arbejdet som planteavlskonsulent i vestjysk, hvor han primært beskæftiger sig med salgsafgrøder. Ifølge Leo skyldes de mange års ansættelse bl.a., at vestjysk er en attraktiv arbejdsplads, hvor den gode stemning, samarbejde og hjælpsomhed vægtes højt. Med henblik på at værne om dette stillede Leo Bajlum derfor op til posten som vestjysks medarbejderrepræsentant for tre år siden.

– Da jeg stillede op som kandidat til bestyrelsen, havde jeg i flere år været en aktiv del af virksomhedens samarbejdsudvalg, hvor vi bl.a. fokuserer på arbejdsforhold og medarbejdernes trivsel. Jeg finder det vigtigt at bevare kulturen i vestjysk, da den bidrager til at skabe en helt unik arbejdsplads, fortæller Leo Bajlum, som derfor ønsker at udvikle og fremtidssikre vestjysk for eftertiden.

Leo Bajlum er oprindelig uddannet landmand og havde i en årrække sit eget svinebrug, indtil han i 2006 valgte at sælge bedriften for at videreuddanne sig til jordbrugsteknolog.

Privat er Leo bosiddende ved Lemvig sammen med sin kone Nasi og parrets tiårige søn.

Kvalifikationer og udviklingsmuligheder under samme tag
I kraft af sit engagement i samarbejdsudvalget og vestjysks bestyrelse får Leo medindflydelse på afgørende beslutninger, der både er med til at sikre kvalitetsrådgivning, god service samt et godt arbejdsmiljø.

– I vestjysk har vi nogle fantastisk dygtige medarbejdere med mange års erfaring, hvilket er medvirkende til, at vi kan levere professionel og kompetent rådgivning til vores kunder. For at kunne fortsætte med dette, er det dog en forudsætning, at vi også i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, fortæller Leo Bajlum, der er overbevist om, at arbejdsmiljø og trivsel har stor indflydelse på virksomhedens fremtidssikring.

vestjysk er en stærk og kompetent landboforening med mange unikke kvaliteter, og jeg finder det spændende at bidrage til den fortsatte udvikling og fremdrift. De mange forandringer og nye tiltag realiseres ved hjælp fra omstillingsparate medarbejdere, og vi arbejder fortsat for mere tværfagligt samarbejde i huset, fortæller Leo Bajlum, der er glad for at se, hvordan nye input kan bidrage til nytænkning, sammenhold og trivsel.

Tilbage til toppen