Serviceeftersyn – også af indgåede aftaler

27. marts 2019

Arbejdsområder
Økonomisk rådgivning, vindmøllerådgivning, køb og salg af vindmøller
Lige såvel som maskiner og andet udstyr jævnligt får et serviceeftersyn, bør du som landmand med jævne mellemrum også tjekke de aftaler, du har indgået.

Ting ændrer sig over tid, og derfor kan de aftaler, man tidligere har indgået, ofte have godt af et eftersyn. Er der stadig overensstemmelse mellem den aktuelle situation og det, der var hensigten ved indgåelse af aftalerne?

Det kan et hurtigt eftersyn af aftalerne afklare.

Det kan være forpagtningsaftaler, aftaler med banker og kreditinstitutter eller noget helt andet.

I øjeblikket ser vi desværre enkelte landmænd, som lukker med kort varsel. I sådanne tilfælde er det juraen, der tæller og ikke de ellers gode hensigter, forpagter og bortforpagter har haft ved indgåelsen af forpagtningsaftalerne.

Det er naturligvis hårdest for den, der lukker og skal fraflytte sin ejendom. Men der kan også være en modpart, som sidder med et økonomisk tab. Så vi kan kun opfordre til at lave klare aftaler, gerne med månedlige eller kvartalsvise betalinger, hvis muligt.

Det er også væsentligt at være opmærksom på placering af korn, foder m.v. Det har stor betydning ved en evt. konkurs, hvem dette tilhører.

Indgåede aftaler med banker og kreditinstitutter bør man også give et eftersyn. Rentens størrelse og muligheder for at trække på kreditterne bliver som regel gennemgået på et årligt bankmøde.

Men det er også væsentligt at forholde sig til de sikkerheder, der blev stillet for flere år siden. Det kan være, at situationen har ændret sig, og man ikke længere har de samme behov for lån og kreditter. Derfor er det muligvis heller ikke nødvendigt at stille de samme sikkerheder længere. Det kan være ejerpantebreve, kaution af én selv eller af ægtefællen eller noget helt tredje, som eventuelt kan slettes som sikkerhed.

Så husk næste gang dine maskiner skal have et serviceeftersyn – også at give dine indgåede aftaler et eftersyn. Det er, mens det går godt, man skal gøre det. Når problemerne opstår, er det ofte for sent.

 

Tilbage til toppen