Status på majsens udvikling, bestøvning og vandmangel

2. august 2018

Der er rigtig varme temperaturer over os for tiden.

Vi ser analyser af frisk græs i disse uger, og fordøjeligheden af organisk stof falder markant. Græsset er stresset i disse temperaturer, også selvom der er vandet tilstrækkeligt. Græssets udvikling/vækst frem til modning af nye frø bliver accelereret og der dannes mere træstof og lignin i denne proces.

Majsplanter har heldigvis en særlig evne (C4-fotosyntese) til at håndtere denne varme og vandmangel. Vi ser rigtig mange steder, hvor majsen krøller bladene sammen for at mindske vandfordampningen.

Majsplanter i dvale

Billede taget d. 24 juli. Majsplanter i dvale

De øverste blade er visne pga. den meget hårde blæst, som der har været nogle dage i juli måned.

Majsen kan pga. vandmangel lade de nederste 3-4 blade visne af for at beskytte sig mod yderligere fordampning, men selve stænglen er stadig grøn. Så længe stænglen er grøn, er majsplanten også i live.

Majs. Nederste blade visner

Når du skærer stænglen over med en kniv, vil du se saft på knivbladet. Majsen er ikke død, men blot i dvale. Det vil sige, at majsen har evnen til at gå på standby i sin udvikling/vækst, hvilket er det helt modsatte af græsplanten.

En tørstofprøve af disse majs i uge 28 viste 228 g tørstof, og de varme dage i uge 30 målte vi 240 g tørstof. Efter nedbøren lørdag d. 28. juli er majsplanterne igen blevet friske og grønne og analyserne viser igen omkring de 200 g tørstof. I helsædsmajs med normal udviklet kolbe vil vi gerne ligge på 310-330 g tørstof. Du skal vurdere dine majs om morgenen. Majsen vil efter en varm og solrig dag altid lukke bladene sammen om eftermiddagen/aftenen.

Fordøjeligheden af cellevæggene (fordøjelighed i % af NDF) har ligget på 64-66 % i uge 28 og 30. I en helsædsmajs med rigtig gode cellevægge er fordøjeligheden af NDF på minimum 60 %.

Cellevæggene er stadig gode i den grønne del af planten, men andelen af træstof kan være stigende pga. andelen af visne blade.

Vi følger udviklingen i august med tørstof-prøver og analyser på fordøjeligheden.

Majs. Frisk snit i stængel

Bestøvningen er snart ovre, men nogle majsplanter kan også trække perioden lidt pga. vandmangel. Derfor er det for tidligt at vurdere bestøvningens fulde effekt endnu, da bestøvningen ikke er helt afsluttet. Den helt store udfordring på de majsplanter, som får en dårlig bestøvning eller slet ingen kolbeudvikling, er at vurdere høsttidspunktet, så vi trods alt reder en god fordøjelighed på cellevæggene.

Det vi ved og kan se fra majsanalyserne 2012 til 2017, er, at der er en stor sammenhæng med tørstof% og fordøjeligheden af cellevæggene på tværs af gode og dårlige majs-år. Der er et klart billede af, at jo mere moden og tør planten er, jo lavere er fordøjeligheden af cellevæggene. Vi kender det også fra majsplanter, som har fået frost. Her skal majsen snittes indenfor ca. 8 dage.

Vi vil bruge tørstof% til at vurdere, hvornår majsen skal høstes. Snitning af majs med kun 200 g tørstof vil give store mængder saftafløb. Det kan reduceres ved at vente til tørstof er steget til 260-280 g, og snitlængden er lang. Hvis det er aktuelt bruger vi ca. 10-15 planter til en tørstofprøve. Planterne skæres med 10 cm stubhøjde, når vi går efter at få mest mulig grønmasse hjem på de her majs.  

Opsummering:

  • Tag fat i planteavlsrådgiveren og få vurderet dine egne majs, hvis du er i tvivl om kolbeudvikling og høsttidspunkt. Så kan vi være behjælpelig med en tørstofanalyse, hvis det er nødvendigt.
  • Hvis majsplanten er død, og tørstof er steget til 260-280 g, skal den høstes.
  • Majsplanter med grøn stængel uden kolbe følger vi udviklingen på, og høsttidspunktet vil blive bestemt senere i august.
Tilbage til toppen