Stor forskel i kernemajs – analyse er derfor nødvendig

8. november 2019

Vær OBS på tørstofindholdet i dine kernemajs, der er STOR forskel. Dels er der stor variation mellem sorter og år, men bestemt også i høsttidspunkt.

Det våde efterår har givet udfordringer flere steder, og det har betydet, at mange majs høstes med mejetærsker på larvefødder til efterfølgende crimpning. Der står stadig majs nogle steder, især fordi der har været rift om maskinstationernes grej.

De ’til tiden’ høstede kernemajs kan have et fint, højt tørstofindhold omkring 60-65 % ts. Men de sent høstede kan være helt nede omkring 50 % ts. Figuren viser, at tørstof indholdet generelt stiger i takt med høst tidspunkt, men efterårets store mængder nedbør og manglende sol giver ingen mulighed for tørring af kolben. Det må forventes, at tørstof indholdet i år faldt fra ca. midt oktober – se den prikkede linje på figuren.

Kernemajs er et godt højværdi energifoder, der via by-pass stivelse bidrager med stor andel  AAT i foderrationen. Men vil du have max ud af kernerne, er du nødt til at kende tørstofprocenten. I år passer ingen tabelværdier, du er nødt til at få taget analyse af dine egne kernemajs –  som minimum skal du måle tørstofprocenten.

Tilbage til toppen