Tarveligt at DN ikke vil anerkende landbrugets miljøindsats

18. januar 2019

Områdets landmænd er meget stolte af at være en aktiv del af det forbedrede vandmiljø i Ringkøbing Fjord, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk. Foto: Pressefoto Vestjysk

DN forbigår landbrugets aktive indsats for et godt vandmiljø i Ringkøbing Fjord, mener landboformand.

– Hvor er det tarveligt, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) ikke vil anerkende landbrugets indsats for et godt vandmiljø i Ringkøbing Fjord, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk.

Han peger på, at landbruget i årevis har bidraget aktivt og positivt i arbejdet med rette op på vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord.

– Erhvervet har nedbragt forbruget af kvælstof, og flere landmænd i kommunen har lagt jorde til store vådområder. Den gode økologiske effekt i fjorden skyldes derfor i høj grad færre tab af næringsstoffer fra landbruget.

– Det er også landmændenes fortjeneste, pointerer Søren Christensen.

Landboformanden understreger, at nyeste målinger som omtalt mange gange viser, at omfanget af bladgrønt har ligget fast under grænseværdien de seneste 10 år.

– Landbruget har været med til at sikre, at tilstanden i fjorden har rettet sig.

– Men det ligger godt nok tungt med at anerkende vores indsats, siger Søren Christensen, der er fortørnet over DN’s udmelding i gårsdagens Dagbladet Ringkøbing-Skjern om, at succesen primært skyldes flere sandmuslinger og øget filtrering.

– DN priser ændring af slusebetjeningen, som har hævet saltindholdet i fjorden så meget, at der er sket en øget indvandring af sandmuslinger. Sandmuslinger gør også en kæmpe indsats, men det har langt fra været nok, påpeger Søren Christensen.

– Det er meget skuffende, at DN ikke er fornuftige nok til fuldt ud at anerkende det fælles arbejde omkring kvælstofreduktion, biodiversitet, friluftsliv og landdistriktsudvikling.

– Tiltag som områdets landmænd er meget stolte af at være en aktiv del af, siger han. Søren Christensen tilføjer, at han som DN selvfølgelig glæder sig over flere fugle på fjorden.

– Men jeg tvivler på, at det gør fjorden renere, at der lægger sig flere gæs på vandet, siger han.

Yderligere information:
Søren Christensen, formand for Vestjysk – direkte telefon 2094 0264

Tilbage til toppen