Tilskud til byggeri af kvægstalde

11. september 2020

 • Lars Bach Poulsen
 • Stilling:Kvægrådgiver
 • Email:lbp@vestjysk.dk
 • Telefon:96814236
 • Mobil:30635795
 • Download vCard
Arbejdsområder
DLBR kvægstalde, økologi, krydsoverensstemmelse
Specialer:
Stalde, miljøteknologi
Der er nu åbnet for tilskudspuljen modernisering af kvægstalde 2020. Der kan søges om tilskud til nybyggeri og tilbygninger. Tilskuddet er på 20 pct. af standardomkostningen. Der skal indgå en miljøteknologiløsning i byggeriet med en ammoniakreducerende effekt. Alle teknologier har en fastsat standardmiljøeffekt som bruges til at beregne omkostningseffektivitet, som projekterne prioriteres efter. Dette gøres for at få mest miljø for pengene.

Ordningen er åben for ansøgninger i perioden 4.september 2020 til 30.oktober 2020.

Ordningen er delt op i 3 indsatsområder:

 1. Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter
 2. Etablering af stald til malkekvæg
 3. Etablering af stald til slagtekalve og/ eller småkalve

Der kan søges til 3 staldtyper indenfor alle indsatsområderne:

 • Sengebåsestald med spaltegulv
 • Sengebåsestald med fast drænet gulv
 • Dybstrøelsesstald

Mulighederne for valg af miljøteknologi afhænger af valg af staldtype. Der er muligheder indenfor følgende, det er ikke alle der kan vælges i alle indsatsområder og staldtyper. Der er også mulighed for at kombinere nogle af dem:

 • Teltoverdækning til gylletanke
 • Fasefodring: baseret på mælkemåling, mælkens sammensætning eller med kraftfoder
 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom
 • Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder
 • Gylleforsuring

Er der spørgsmål eller ønskes der hjælp til ansøgning kontakt:

Lars Bach Poulsen

 

 

Tilbage til toppen