Tilskud til forberedelse til afgræsning og rydning af tilgroede arealer

15. oktober 2021

Ansøgningsrunden 2021 er nu åbnet. Frem til d. 14. december 2021 kan du søge om tilskud til rydning og hegning, hvis du har arealer i et særligt Natura 2000-område, en nationalpark eller på et overdrev.

Til projekter, der omhandler hegning, kan du få tilskud til 1-4 trådet hegn, trådhegn, fangefolde, vandforsyning samt spændingsgivere og rørbro.

For at kunne opnå tilskud til hegning er der krav om at arealet skal opfylde ét af de nedenstående punkter:

  • 50 % af arealet er beliggende i et særligt udpeget Natura 2000-område
  • 10 % af arealet er overdrev med en HNV på 5 eller derover
  • 50 % af arealet er beliggende i en nationalpark og har en HNV på 5 eller derover

I forbindelse med rydningsprojekter kan du få tilskud til konsulenttimer, materiel og anlægsarbejde samt fjernelse af det ryddede materiale. Hvis arealerne hører under et særligt Natura 2000-areal, der er udpeget til rydning, gives der tilskud til at rydde arealerne for træer og buske.

Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du kontakte Natur- og Miljørådgiver Rikke Ilsøe Mogensen på telefon 96 81 42 23

Tilbage til toppen