Turbo på udviklingen af digital foderstyring og grovfoderproduktion

4. november 2019

Vi er allerede langt med den digitale del af foderstyring og grovfoderproduktion, som gør os i stand til at være helt præcise i fodringen af malkekøer. Og med udbytteregistrering kan vi optimere dyrkningen på markniveau og styre lagerbeholdningen. Men der er stadig en del brugerstyring involveret – med de usikkerheder og fejlregistreringer, det indebærer. Det skal der ændres på. Nu skal digitaliseringen løftes helt op i superligaen, hvor vi reducerer brugerstyringen til et absolut minimum og i stedet inddrager kunstig intelligens og super-sensorer. Det er SEGES gået i gang med at få til at ske i et stort udviklingsarbejde i samarbejde med landmænd, maskinstationer, rådgivningscentre og virksomheder.

vestjysk er med og i vores område er det 5 landmænd, der arbejder sammen med Nr. Vium Maskinstation eller Kjærs Maskinstation, der i forbindelse med den seneste majshøst har afprøvet det nye udstyr og supersensorer. For hvert sekund maskinerne har kørt på marken, er der foretaget en måling af afgrødens udbytte og kvalitet. På den måde er der opsamlet en masse data, der analyseres.
”Man kan sige, at vi gør finsnitteren til et kørende grovfoderlaboratorium, hvor en ny type af NIR-sensorer både måler tørstof, fordøjelighed, aske, kløverindhold, råprotein og stivelse,” forklarer Peter Hvid Laursen, SEGES, som står i spidsen for samarbejdet.

SEGES er sideløbende i gang med at udvikle en model, som ud fra de mange opsamlede udbytte- og kvalitetsdata kan beregne et forventet udbytte for forskellige afgrøder til brug for markplanlægningen de kommende år. Modellen skal desuden – ud fra den målte proteinkoncentration i afgrøden – angive, om kvælstoftilførslen har ligget på et passende niveau, er for højt eller for lavt.Den vil samtidig kunne give input til en mere præcis beregning for fosfor, kalium og magnesium. Med kunstig intellligens vil systemet, hvis der så opstår en fejl, selv kunne finde ud af det og rette fejlen. Ud over dette bygges der et system, der automatisk indsamler oplysninger om omkostningerne gennem vækstsæsonen og beregner fremstillingsprisen på markniveau. Endelig udvikles der et it-system, som kan overføre og koble de registrerede udbytte- og kvalitetsdata med bedriftens øvrige data i bl.a. DMS og Dansk Markdatabase.

Projektet, der hedder Grovfoder 4.0, kører frem til sommeren 2022. Forventningerne er mange, og målet er, at opnå højere udbytter, bedre udnyttelse af næringsstofferne og dermed en forbedring af økonomien i grovfoderproduktionen.

 

NIR-sensor på snitter, der måler og sender data videre til IT-værktøjer

Tilbage til toppen